Quy đổi Bitcoin sang Tether

Bạn có thể quy đổi BTC của mình sang USDT trên Paxful. USDT hay Tether là một đồng stablecoin, có nghĩa là bạn có thể lưu giữ Bitcoin của mình trong một đồng tiền điện tử không bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá Bitcoin. Baì viết này sẽ hướng dẫn cho bạn về cách quy đổi Bitcoin sang Tether.

1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful và nhấn .

Click-wallet-new.png

Trang sẽ xuất hiện và hiển thị ví Bitcoin và Tether của bạn.

Lời khuyên Bạn cũng có thể sử dụng tính năng hướng dẫn video ở góc phía trên bên phải của Paxful để được hướng dẫn chi tiết về cơ chế hoạt động của tính năng quy đổi.

TourGuide2NEW.png

2. Trong ví Bitcoin của bạn, nhấn Quy đổi.

CLickCOnvertBitcoinNew.png

Hộp thoại Quy đổi Bitcoin thành Tether sẽ xuất hiện.

3. Nhập  số lượng BTC mà bạn muốn quy đổi vào trường thông tin và nhấn Quy đổi.

Lưu ý:

  • Sau khi nhập số tiền muốn quy đổi ở đơn vị BTC, số USDT mà bạn sẽ nhận được sẽ hiển thị dưới trường BTC.
  • Số lượng này bao gồm tất cả các chi phí và lệ phí khác, cùng với chi phí của Paxful. Các bên Phòng ngừa Rủi ro và/hoặc bên thứ ba có thể thu các khoản phí bổ sung.
  • Bạn có thể quy đổi bất cứ lượng tiền nào trong khoảng 10 USDT và 10.000 USDT từ số dư khả dụng của mình.
  • Bạn cũng có thể lựa chọn để quy đổi một tỷ lệ cố định từ số dư khả dụng của bạn bằng cách nhấn 25%, 50%, or 75%. Hoặc bạn có thể nhấn Tối đa để quy đổi toàn bộ BTC khả dụng của mình, với điều kiện là số tiền này ít hơn 10.000 USDT.

4. Hãy kiểm tra kỹ lượng tiền mà bạn sẽ quy đổi và nhấn Quy đổi một lần nữa.

Trang  của bạn sẽ xuất hiện với số tiền đã được cập nhật.

Ghi chú:

  • Bạn cũng có thể kiểm tra xem đã quy đổi bao nhiêu tiền điện tử theo thời gian bằng cách xem lịch sử giao dịch của mình:transaction_history.png

Sau đây là các hướng dẫn của chúng tôi về cách xác minh danh tínhcách quy đổi Tether thành Bitcoin. Ngoài ra, hãy xem Những câu hỏi thường gặp về Tether (USDT), lời khuyên khi mua Bitcoin, và các quy tắc bán Bitcoin của chúng tôi.

 

Các bài viết trong mục này