Tôi đã gửi tiền tới sai địa chỉ. Làm cách nào để lấy lại khoản tiền này?

Đôi khi bạn gửi tiền điện tử của mình tới một địa chỉ ví sai do nhầm lẫn.

Các giao dịch với tiền điện tử không thể bị đảo ngược hoặc bị hủy sau khi hoàn tất. Trong trường hợp bạn gửi tiền tới nhầm người, bạn có thể liên hệ với họ và yêu cầu hoàn tiền. Nếu bạn không biết địa chỉ thuộc về ai, bạn không thể làm gì khác để lấy lại tiền.

Cảnh báo: Luôn kiểm tra thật kỹ và đảm bảo trước rằng địa chỉ mà bạn gửi tiền tới trùng khớp chính xác với địa chỉ của người nhận.

Các bài viết trong mục này