Bitcoin được gửi tới ví Paxful của tôi nhưng tôi không thấy khoản tiền này trong số dư của mình

Đôi khi bạn nhận thấy rằng Bitcoin đã được gửi tới bạn (bởi bạn hoặc một bên thứ ba) không hiển thị trên số dư ví Paxful của bạn. Điều này không có nghĩa là các khoản tiền của bạn đã bị thất lạc. Sau đây là một số bước có thể thực hiện để khắc phục điều này:

 1. Đảm bảo rằng các khoản tiền được gửi tới đúng địa chỉ ví. Nếu được gửi từ một ví trực tuyến, hãy kiểm tra lịch sử giao dịch. Nếu được gửi từ một cây ATM, hãy kiểm tra lịch sử và biên lai giao dịch.
  • Nếu địa chỉ ví của người nhận trung khớp địa chỉ ví mà bạn nhập, hãy chuyển qua bước tiếp theo.
  • Nếu địa chỉ không chính xác, hãy chuyển tới bài viết này về cách lấy lại số tiền đã gửi tới sai địa chỉ ví.
 1. Kiểm tra trạng thái giao dịch trên Blockcypher.com hoặc Blockchain.com.
  • Nếu thấy có ít hơn hai lượt xác nhận, hãy đợi thêm một thời gian để giao dịch được xử lý (có thể mất tới 24 giờ). 
  • Nếu bạn thấy nhiều hơn hai lượt xác nhận, hãy chuyển qua bước tiếp theo.
 1. Hãy kiểm tra trang ví để nhận thông báo và tài khoản Twitter của chúng tôi để cập nhật về các công bố. 
  • Nếu thấy thông báo trên trang ví của bạn hoặc trang Twitter của chúng tôi, hãy đợi các bản cập nhật tiếp theo.
  • Nếu không có thông tin nào về các trục trặc kỹ thuật, hãy liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ ngay lập tức. Đảm bảo rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ ví của người nhận và mã ID của giao dịch.

Lưu ý: Xin đừng lo lắng! Nếu người gửi đã nhập đúng địa chỉ ví của người nhận, khoản tiền của bạn sẽ được lấy lại.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm