Nhà Giao dịch Thường xuyên

Nhà giao dịch uy tín là một xếp hạng đặc biệt cho người dùng Paxful. Trong sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi, Nhà giao dịch uy tín là những người dùng được vinh danh vì đã có những hoạt động giao dịch chuyên nghiệp và hoàn hảo với những người dùng khác. Ngoài việc tuân thủ hướng dẫn muabán của Paxful, Nhà giao dịch uy tín còn có số lượng giao dịch lớn. Tất cả Nhà giao dịch Uy tín đều nhận được những lợi ích bổ sung và một huy hiệu thể hiện xếp hạng của mình với người dùng Paxful khác.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm