Thay đổi địa chỉ email

Để phục vụ cho mục đích bảo mật, tất cả các yêu cầu thay đổi địa chỉ email đều cần được đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi xem xét. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng biểu mẫu này, hãy xem bài viết này.

Sau khi đội ngũ hỗ trợ nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi để chắc chắn rằng bạn là chủ sở hữu của tài khoản Paxful. Từ những thông tin này, chúng tôi sẽ cân nhắc tới việc xử lý yêu cầu của bạn.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm