Phí Paxful

Tìm tất cả những thông tin bạn cần về các khoản phí trên Paxul, bao gồm phí giao dịch, gửi tiền, rút tiền và quy đổi tiền điện tử.

 

Giao dịch Tiền điện tử

Phương pháp thanh toán Bán Tiền điện tử Mua Tiền điện tử
Chuyển khoản Ngân hàng 0,5% Không mất phí
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ 1% Không mất phí
Tiền điện tử 1% Không mất phí
Ví trực tuyến 1% Không mất phí
Tiền mặt 1% Không mất phí
Hàng hóa & Dịch vụ 1% Không mất phí
Thẻ quà tặng

3% với tất cả các loại thẻ quà tặng

5% giá trị thẻ quà tặng iTunes và Google Play

Không mất phí

Mua Tiền điện tử

  • Khi mua tiền điện tử từ một khách hàng khác trên Paxful, bạn đang mua tiền điện tử với tỷ giá họ quy định. Những tỷ giá này dao động do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tình trạng xác minh, phương thức thanh toán, cặp tiền tệ (như USD, EUR, CNY) và giá trị đơn.

Bán Tiền điện tử

  • Tài khoản ủy thác này được khấu trừ từ ví Paxful của bạn khi bắt đầu phiên giao dịch. Sau khi giao dịch thành công, Paxful sẽ thu về chi phí ký quỹ. Nếu giao dịch không hoàn thành, tiền điện tử từ khế ước lưu giữ được trả lại cho người bán tiền điện tử và Paxful không thu về chi phí nào.

Gửi và Nhận Bitcoin

Loại ví Bên gửi đi Bên nhận
Ví ngoài 0$ - 9.99$ = 0.00008 BTC
10$ - 19.99$ = 0.00016 BTC
20$+ = 0.0004 BTC
Không mất phí
Ví nội bộ

Tới 1.000 USD mỗi tháng miễn phí (giữa tất cả các đồng tiền điện tử)

Sau khi đã đạt 1.000 USD, chúng tôi sẽ thu một khoản phí là 1 USD hoặc 1% tổng số tiền được gửi đi, khoản tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn

Không mất phí

 

Gửi và Nhận Tether (USDT)

Loại ví Bên gửi đi Bên nhận
Ví ngoài

phí mạng Ethereum giao động + phí ví Paxful

Phí ví Paxful:

0$ - 9,99$ = 1 USDT
10$ - 19,99$ = 2 USDT
20$+ = 5 USDT

 

không mất phí
Ví nội bộ

Tới 1.000 USD mỗi tháng miễn phí (giữa tất cả các đồng tiền điện tử)

Sau khi đã đạt 1.000 USD, chúng tôi sẽ thu một khoản phí là 1 USD hoặc 1% tổng số tiền được gửi đi, khoản tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn

Không mất phí
  • Paxful tính phí khi nhận (gửi) USDT từ địa chỉ ngoài tới ví Tether trên Paxful của bạn. Đây là phí mạng lưới, bao gồm tổng các loại tiền phí nhân với tỷ giá Ethereum hiện tại.
    Bạn có thể thấy ước chừng của các khoản phí trên Tether sau khi nhấn Nhận. Sau khi khoản tiền đã tới bên nhận, mức phí thực tế sẽ được tính toán và có thể khác so với khoản phí ước chừng trước đó. Sự khác biệt này là bởi mức giá Ethereum liên tục thay đổi.
  • Paxful không thu bất cứ khoản phí nào ngoài phí mạng lưới mạng Ethereum cho các giao dịch nhận/gửi Tether từ các ví bên ngoài nền tảng.
  • Không có bất cứ mức phí nào khi nhận (gửi) USDT tới ví Tether trên Paxful của bạn nếu các khoản tiền được gửi từ một ví Tether khác trên Paxful.

Gửi và Nhận Ethereum (ETH)

Loại ví Gửi đi Bên nhận
Ví Ngoài Nền tảng

phí mạng Ethereum giao động + phí ví Paxful

Phí ví Paxful:

0$ - 9,99$ = 0.002 ETH
10$ - 19,99$ = 0.005 ETH
20$+ = 0.01 ETH

 

Không mất phí
Ví nội bộ

Tới 1.000 USD mỗi tháng miễn phí (giữa tất cả các đồng tiền điện tử)

Sau khi đã đạt 1.000 USD, chúng tôi sẽ thu một khoản phí là 1 USD hoặc 1% tổng số tiền được gửi đi, khoản tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn

Không mất phíQuy đổi Tiền điện tử 

Loại quy đổi Phí
Tất cả các giao dịch quy đổi tiền điện tử 0,5%

 

Quy đổi Tether (USDT)

Stablecoin của Paxful

Mức giá niêm yết mà bạn nhận được từ bên Đối tác Stablecoin đã bao gồm tất cả các khoản phí và lệ phí. Mức giá niêm yết có thể bao gồm cả những phí bổ sung cần thiết để thực hiện giao dịch, gồm phí mà Đối tác Stablecoin thu và/hoặc phí của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng đây là khoản phí riêng biệt từ một bên thứ ba và Paxful không có trách nhiệm hoặc tính toán khoản phí này.

Các bài viết trong mục này