Phí Paxful

Tìm tất cả những thông tin bạn cần về các khoản phí trên Paxul, bao gồm phí giao dịch, gửi tiền, rút tiền và quy đổi tiền điện tử. 

 

 

Giao dịch Tiền điện tử

Phương pháp thanh toán Bán Tiền điện tử Mua Tiền điện tử
Chuyển khoản Ngân hàng 0,5% Không mất phí
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ 1% Không mất phí
Tiền điện tử 1% Không mất phí
Ví trực tuyến 1% Không mất phí
Tiền mặt 1% Không mất phí
Hàng hóa & Dịch vụ 1% Không mất phí
Thẻ quà tặng

3% giá trị tất cả các loại thẻ quà tặng
(ngoại trừ thẻ quà tặng iTunes và Google Play)

5% giá trị thẻ quà tặng iTunes và Google Play

Không mất phí

Mua Tiền điện tử

 • Paxful không thu bất kỳ khoản phí nào đối với khách hàng mua tiền điện tử.
 • Khi mua tiền điện tử từ một khách hàng khác trên Paxful, bạn đang mua tiền điện tử với tỷ giá họ quy định. Những tỷ giá này dao động do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tình trạng xác minh, phương thức thanh toán, cặp tiền tệ (như USD, EUR, CNY) và giá trị đơn.
 • Hãy chắc rằng bạn cân nhắc và đánh giá những đề nghị mà bạn lựa chọn khi mua tiền điện tử. Có thể tham khảo một số lời khuyên khi mua tiền điện tử tại đây.

Bán Tiền điện tử

 • Paxful tính phí đối với khách hàng bán tiền điện tử.
 • Mức phí này dao động tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận để bán tiền điện tử (liệt kê trong danh sách phía trên).
 • Tài khoản ủy thác này được khấu trừ từ ví Paxful của bạn khi bắt đầu phiên giao dịch. Sau khi giao dịch thành công, Paxful sẽ thu về chi phí ký quỹ. Nếu giao dịch không hoàn thành, tiền điện tử từ khế ước lưu giữ được trả lại cho người bán tiền điện tử và Paxful không thu về chi phí nào.

Gửi và Nhận Bitcoin

Loại ví Bên gửi đi Bên nhận
Ví ngoài 0$ - 9.99$ = 0.00008 BTC
10$ - 19.99$ = 0.00016 BTC
20$+ = 0.0004 BTC
Không mất phí
Ví nội bộ

Với 5 giao dịch đầu tiên mỗi thángkhông tính phí

Từ giao dịch thứ 6 trở đi mỗi thángTính phí 1,00$ hoặc 1% giá trị số tiền gửi, số tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn.

Không mất phí

 

 • Paxful thu một khoản phí gửi tiền mỗi khi người dùng gửi tiền từ ví Paxful tới một địa chỉ Bitcoin bên ngoài (hiển thị phía trên).
 • Mức phí này bao gồm chi phí thợ đào liên kết và phí bảo trì hạ tầng an ninh cho ví.    
 • Gửi Bitcoin tới một khách hàng Paxful khác hoàn toàn miễn phí đối với 5 lần giao dịch đầu tiên trong mỗi tháng. Sau đó, người dùng phải trả một khoản phí là 1,00$ hoặc 1% giá trị của khoản tiền gửi (chi phí nào lớn hơn sẽ được lựa chọn) với mỗi giao dịch được gửi tới khách hàng khác của Paxful. Khoản phí này được tính theo đơn vị Bitcoin, dựa vào tỷ giá thị trường vào thời điểm giao dịch. Bạn sẽ không thể gửi tiền nếu không sở hữu đủ số lượng Bitcoin có giá trị tương đương với 1,00$.

Lưu ý: Khoản phí gửi tiền ra ví bên ngoài có giá trị là 1,00$ hoặc 1% giá trị khoản tiền gửi được thiết lập do có nhiều khoản giao dịch ngoài khế ước lưu giữ trên nền tảng của chúng tôi. Những giao dịch ngoài khế ước lưu giữ được thực hiện mà không có sự đồng thuận của chúng tôi do chúng không nằm trong quy trình giao dịch thông thường. Khoản phí này được sử dụng để ngăn chặn một số người dùng vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Gửi và Nhận Tether (USDT)

Loại ví Bên gửi đi Bên nhận
Ví ngoài

phí mạng Ethereum giao động + phí ví Paxful

Phí ví Paxful:

0$ - 9,99$ = 1 USDT
10$ - 19,99$ = 2 USDT
20$+ = 5 USDT

 

Phí mạng Ethereum giao động
Ví nội bộ

Với 5 giao dịch đầu tiên mỗi thángkhông tính phí

Từ giao dịch thứ 6 trở đi mỗi thángTính phí 1,00 USDT hoặc 1% giá trị số tiền gửi, số tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn.

Không mất phí

 

 • Paxful tính phí khi nhận (gửi) USDT từ địa chỉ ngoài tới ví Tether trên Paxful của bạn. Đây là phí mạng lưới, bao gồm tổng các loại tiền phí nhân với tỷ giá Ethereum hiện tại.
  Bạn có thể thấy ước chừng của các khoản phí trên Tether sau khi nhấn Nhận. Sau khi khoản tiền đã tới bên nhận, mức phí thực tế sẽ được tính toán và có thể khác so với khoản phí ước chừng trước đó. Sự khác biệt này là bởi mức giá Ethereum liên tục thay đổi.
 • Paxful không thu bất cứ khoản phí nào ngoài phí mạng lưới mạng Ethereum cho các giao dịch nhận/gửi Tether từ các ví bên ngoài nền tảng.
 • Không có bất cứ mức phí nào khi nhận (gửi) USDT tới ví Tether trên Paxful của bạn nếu các khoản tiền được gửi từ một ví Tether khác trên Paxful.
 • Mức phí gửi (rút) USDT tới một ví bên ngoài từ một ví Paxful bao gồm phí mạng lưới Ethereum + phí ví Paxful (hiển thị phía trên).
 • Gửi USDT từ một ví Paxful tới một ví khác là hoàn toàn miễn phí đối với 5 giao dịch đầu tiên trong tháng. Sau đó, chúng tôi sẽ tính phí 1 USDT hoặc 1% tổng lượng tiền gửi, mức phí nào lớn hơn sẽ được lựa chọn để áp dụng vào mỗi giao dịch. Khoản phí này được thu dưới đồng USDT.

Quy đổi Tiền điện tử 

Loại quy đổi Phí
Bitcoin sang Tether 1% (thu phí bằng đồng BTC)
Tether sang Bitcoin Không mất phí

 

Chuyển đổi Tether (USDT)

Stablecoin của Paxful

Paxful thu một khoản phí tùy theo lượng tiền được quy đổi theo đơn vị BTC đối với mỗi giao dịch Stablecoin trên Paxful ("Phí Stablecoin"). Mức phí Stablecoin này bao gồm: (1) khoản phí 1% để thanh toán (a) phí gửi tiền tiêu chuẩn của chúng tôi, bao gồm phí cho thợ đào bitcoin và phí duy trì hạ tầng bảo mật cho ví và (b) Phí sử dụng dịch vụ Paxful, và (2) phí làm tròn de minimis cần có để thực hiện chuyển đổi Paxful Stablecoin.

Mức giá niêm yết mà bạn nhận được từ bên Đối tác Stablecoin đã bao gồm tất cả các khoản phí và lệ phí. Mức giá niêm yết có thể bao gồm cả những phí bổ sung cần thiết để thực hiện giao dịch, gồm phí mà Đối tác Stablecoin thu và/hoặc phí của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng đây là khoản phí riêng biệt từ một bên thứ ba và Paxful không có trách nhiệm hoặc tính toán khoản phí này.

Các bài viết trong mục này