Tether (USDT)

Tether (USDT) là một stablecoin được neo giá vào đồng đô-la Mỹ (USD). Paxful cung cấp tùy chọn quy đổi bitcoin của bạn thành Tether để bảo vệ tài sản khỏi những biến động tỷ giá trên thị trường. Tìm hiểu thêm về tính năng quy đổi BTC thành USDT trong Trung tâm Hỗ trợ của chúng tôi. 

Để biết thêm thông tin về Tether, truy cập trang web của họ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm