Tiền điện tử


Tiền điện tử hoặc tiền kỹ thuật số là một loại tiền tệ sử dụng mật mã thay vì ngân hàng trung ương để bảo mật và xác minh giao dịch. Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên được phát triển .

Các bài viết trong mục này

Xem thêm