Xác thực 2 yếu tố (2FA)

Xác thực hai yếu tố (2FA) là lớp bảo mật bổ sung, tính năng này giúp người dùng sử dụng hai yếu tố xác thực để xác minh bản thân. Mục tiêu của tính năng này là để bảo vệ thông tin tài khoản của người dùng và bất cứ tài nguyên nào họ đang muốn truy cập (ví dụ như nền tảng Paxful). Chỉ người dùng mới có quyền truy cập vào mã xác thực hai yếu tố 2FA của họ, những thông báo này được gửi qua tin nhắn SMS hoặc tới ứng dụng Google Authenticator (GA) trên di động của người dùng

Các bài viết trong mục này

Xem thêm