Tranh chấp


Tranh chấp là một cuộc tranh luận hoặc bất đồng ý kiến giữa nhiều người hoặc nhiều nhóm. Những tranh chấp trên Paxful rất hữu ích khi giao dịch không diễn ra theo kế hoạch. Tranh chấp xảy ra khi có hiểu lầm, thông tin sai lệch, bất đồng hoặc bất cứ mâu thuẫn nào giữa các bên. Khi một tranh chấp bắt đầu, điều hành viên sẽ can thiệp và giúp giải quyết giao dịch.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm