Tôi quên mật khẩu của mình

Để đặt lại mật khẩu khi chưa đăng nhập vào tài khoản Paxful: 

1. Nhấn nút Đăng nhập trên trang chủ
2. Nhấn "Bạn quên mật khẩu?" ở phía dưới.
3. Nhập địa chỉ email đẵ đăng ký.
4. Nhấn YÊU CẦU MẬT KHẨU.
Một email từ help@paxful.com được gửi tới địa chỉ email của bạn.
5. Mở email và nhấn ĐẶT LẠI MẬT KHẨU CỦA BẠN BÂY GIỜ.
Bạn sẽ được điều hướng tới trang web.
6. Hoàn thiện các trường thông tin sau.
ForgotPassword.png

Thông tin Mô tả Chú thích
Email Nhập địa chỉ email của bạn.  
Mật khẩu Nhập một mật khẩu mới. Mật khẩu của bạn phải :
Có độ dài tối thiểu là 6 ký tự
Một ký tự viết thường
Một ký tự đặc biết (@#* etc.)
Một chữ số
Một ký tự viết hoa

Xác nhận mật khẩu

Nhập lại mật khẩu mới. Mậ khẩu phải hoàn toàn trùng khớp với thông tin được nhập trong trường thông tin trước đó.

 7. Nhấn ĐẶT LẠI MẬT KHẨU.

Ghi chú: 

  • Đường dẫn đặt lại mật khẩu được gửi tới email của bạn sẽ có hiệu lực trong vòng 60 phút.
  • Nếu yêu cầu một đường liên kết nhiều lần, hãy sử dụng liên kết mới nhất đã nhận từ email.

Hãy xem hướng dẫn bảo mật để biết thêm thông tin về cách cải thiện tính toàn cho tài khoản. Bạn cũng có thể kiểm tra cách thay đổi mật khẩu trong phần cài đặt của hồ sơ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm