Xác minh phương thức thanh toán

Trong một vài trường hợp, người dùng cần xác minh trước khi tham gia giao dịch trên Paxful. Những trường hợp đó được liệt kê ra trong bảng dưới đây:

Phương thức Thanh toán Mua tiền điện tử Bán tiền điện tử Tạo đề nghị Những yêu cầu xác minh
Tất cả     Mua và bán tiền điện tử Xác minh ID
Thanh toán bằng tiền mặt     Mua và bán tiền điện tử Xác minh địa chỉ và ID
Thanh toán qua bưu điện     Mua và bán tiền điện tử Xác minh địa chỉ và ID
Thanh toán bằng tiền mặt Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn   Xác minh địa chỉ và ID
Thanh toán qua bưu điện Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn Giá trị mỗi lần giao dịch là 50 USD hoặc nhiều hơn   Xác minh địa chỉ và ID

Để biết thêm thông tin về thủ tục xác minh, vui lòng xem Hướng dẫn xác minh ID và tìm hiểu thêm về các cấp độ xác minh

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm