Thay đổi mật khẩu từ cài đặt hồ sơ

Bạn có thể đặt lại mật khẩu Paxful từ Cài đặt bảo mật tài khoản.

Hãy xem video của chúng tôi:

Để thay đổi mật khẩu khi đang đăng nhập vào tài khoản Paxful, hãy:


1. Di chuột tới tên người dùng ở phía trên bên phải của trang và nhấn Cài đặt từ menu ngữ cảnh vừa xuất hiện.
Trang Cài đặt sẽ xuất hiện.
2. Trong menu phía bên trái của trang, nhấn Bảo mật.
3. Trên hộp thoại Thay đổi mật khẩu, hoàn thiện những trường thông tin sau đây:
ResetPassword.png

Trường thông tin họ tên Mô tả Chú thích
Hiện tại Nhập mật khẩu hiện tại của bạn.  
Nhập một mật khẩu mới Nhập một mật khẩu mới. Mật khẩu của bạn phải :
Có độ dài tối thiểu là 6 ký tự
Một ký tự viết thường
Một ký tự đặc biết (@#* etc.)
Một chữ số
Một ký tự viết hoa
Xác nhận mật khẩu Nhập lại mật khẩu mới. Mậ khẩu phải hoàn toàn trùng khớp với thông tin được nhập trong trường thông tin trước đó.

4, Nhấn Thay đổi mật khẩu.
Mật khẩu của bạn đã được đặt lại. Bạn sẽ đăng xuất và được điều hướng lại tới trang Đăng nhập. Một email xác nhận sẽ được gửi tới hòm thư của bạn từ help@paxful.com. Đường dẫn trong email đưa bạn tới trang Đăng nhập, sau đó bạn có thể đăng nhập với mật khẩu mới.

Hãy xem hướng dẫn bảo mật để biết thêm thông tin về cách cải thiện tính an toàn của tài khoản. Nếu không nhớ mật khẩu của mình, hãy nhấn vào đây.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm