• Chuyển khoản ngân hàng tự động hóa

  Chúng tôi đã tự động hóa phương thức giao dịch chuyển khoản ngân hàng trên Paxful để giúp người dùng giao dịch dễ dàng và an toàn hơn. 

  Từ giờ, tính năng chat trong giao dịch sẽ bị vô hiệu hóa với các đề nghị với phương thức chuyển khoản ngân hàng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tự động chia sẻ thông tin tài khoản của người mua và người bán cho họ. Chúng tôi cũng áp dụng các điều khoản đề nghị mới cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Các điều khoản này được Paxful thiết lập và có tác dụng hướng dẫn cho người dùng về quy trình giao dịch. 

  Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng quy trình chuyển khoản ngân hàng cũ, hãy lựa chọn phương thức thanh toán là "Phương pháp chuyển khoản ngân hàng khác".

  Sau đây là cơ chế hoạt động của phương pháp chuyển khoản ngân hàng tự động hóa:

  Cách bán tiền điện tử với phương pháp chuyển khoản ngân hàng tự động hóa

  Tạo một đề nghị
  1. Nhấn "Tạo một đề nghị" trên trang chủ Paxful.
   Screen_Shot_2021-11-10_at_10.45.19.png
  2. Lựa chọn đồng tiền điện tử bạn muốn bán, sau đó lựa chọn "Bán Bitcoin/Tether/Ethereum".
   Screen_Shot_2021-11-10_at_16.25.46.png
  3. Lựa chọn "Chuyển khoản ngân hàng" làm phương thức thanh toán, sau đó chọn loại tiền tệ muốn nhận và quốc gia nơi bạn lập tài khoản ngân hàng. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_13.15.50.png
  4. Bạn sẽ cần chấp nhận các điều khoản mới của Paxful cho phương thức chuyển khoản ngân hàng để tiếp tục giao dịch với quy trình tự động hóa.Screen_Shot_2021-11-10_at_14.49.52.png
  5. Lựa chọn (các) tài khoản ngân hàng muốn sử dụng cho đề nghị và nhập tên của ngân hàng. Nếu chưa thêm tài khoản, bạn có thể thêm vào ở bước này. Nhấn "Bước tiếp theo" sau khi hoàn tất. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_15.53.35.png
  6. Thiết lập tỷ giá, giới hạn giao dịch và biên lợi nhuận của đề nghị trước khi tiếp tục nhấn "Bước tiếp theo".
   Screen_Shot_2021-11-10_at_15.57.14.png
  7. Bạn sẽ thấy các thẻ gắn mặc định của đề nghị là "giao dịch được hướng dẫn", "không thanh toán qua bên thứ ba" và "yêu cầu có biên lai". Thẻ gắn "giao dịch được hướng dẫn" là bắt buộc. Bạn có thể gỡ bỏ hoặc thay đổi hai thẻ gắn sau sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_16.00.50.png
  8. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc điều khoản đề nghị mới của Paxful kỹ càng. Bạn cũng có lựa chọn yêu cầu đối tác xác minh ID, thiết lập phương án hiển thị của đề nghị và nhập lý do chuyển khoản ngân hàng (không bắt buộc).
   Screen_Shot_2021-11-10_at_16.55.37.png
  9. Nhấn "Tạo đề nghị" và đề nghị của bạn sẽ chính thức xuất hiện trên chợ điện tử!
   Screen_Shot_2021-11-10_at_17.07.14.png
  Giao dịch
  1. Khi một người mua bắt đầu giao dịch với đề nghị của bạn, chúng tôi sẽ giữ tiền điện tử của bạn an toàn trong khế ước lưu giữ cho tới khi bạn giải ngân chúng. 
  2. Bạn sẽ thấy mình đang bán bao nhiêu tiền điện tử, số tiền sẽ nhận được là bao nhiêu, cũng như thông tin tài khoản của cả bạn và người mua.  
   Screen_Shot_2021-11-10_at_17.17.13.png
  3. Sau khi người mua đánh dấu giao dịch là Đã thanh toán và đính kèm bằng chứng thanh toán, hãy kiểm tra tài khoản của bạn xem đã nhận được tiền chưa. 
  4. Khi đã nhận được tiền, hãy nhấn vào "Gửi Bitcoin".
   Screen_Shot_2021-11-10_at_17.19.53.png
  5. Nhập mã 2FA để giải ngân tiền điện tử từ khế ước lưu giữ và hoàn thành giao dịch. Đừng quên để lại phản hồi!Screen_Shot_2021-11-10_at_17.23.52.png

  Cách mua tiền điện tử với phương pháp chuyển khoản ngân hàng tự động hóa

  Tạo một đề nghị
  1. Nhấn "Tạo một đề nghị" trên trang chủ Paxful.
   Screen_Shot_2021-11-10_at_10.45.19.png
  2. Lựa chọn đồng tiền điện tử bạn muốn mua, sau đó lựa chọn "Mua Bitcoin/Tether/Ethereum".
   Screen_Shot_2021-11-10_at_17.35.35.png
  3. Lựa chọn "Chuyển khoản ngân hàng" làm phương thức thanh toán, sau đó chọn loại tiền tệ muốn chuyển và quốc gia nơi bạn lập tài khoản ngân hàng. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_13.15.50.png
  4. Bạn cũng sẽ cần chấp nhận các điều khoản mới của Paxful cho phương thức chuyển khoản ngân hàng để tiếp tục giao dịch với quy trình tự động hóa.
   Screen_Shot_2021-11-10_at_14.49.52.png
  5. Lựa chọn tài khoản bạn muốn thanh toán (hoặc chọn "Tất cả các ngân hàng"), sau đó chọn tài khoản bạn sẽ sử dụng để thanh toán. Nếu chưa thêm tài khoản, bạn có thể thêm vào ở bước này. Nhấn "Bước tiếp theo" sau khi hoàn tất.
   Screen_Shot_2021-11-10_at_17.55.54.png
  6. Thiết lập tỷ giá, giới hạn giao dịch và biên lợi nhuận của đề nghị trước khi tiếp tục nhấn "Bước tiếp theo".
   Screen_Shot_2021-11-10_at_17.53.37.png
  7. Bạn sẽ thấy các thẻ gắn mặc định của đề nghị là "giao dịch được hướng dẫn", "không thanh toán qua bên thứ ba" và "yêu cầu có biên lai". Thẻ gắn "giao dịch được hướng dẫn" là bắt buộc. Bạn có thể gỡ bỏ hoặc thay đổi hai thẻ gắn sau sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_16.00.50.png
  8. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc điều khoản đề nghị mới của Paxful thật cẩn thận, sau đó tùy chỉnh các hướng dẫn bổ sung và giới hạn của đề nghị.
  9. Nhấn "Tạo đề nghị" và đề nghị của bạn sẽ chính thức xuất hiện trên chợ điện tử!
   Screen_Shot_2021-11-10_at_17.07.14.png
  Giao dịch
  1. Khi một người bán bắt đầu giao dịch với đề nghị của bạn, khế ước lưu giữ của chúng tôi sẽ giữ tiền điện tử của họ. Họ sẽ giải ngân tiền điện tử khi nhận được thanh toán.
  2. Bạn sẽ thấy số tiền điện tử đang mua, khoản tiền phải thanh toán cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của người bán.
   Screen_Shot_2021-11-10_at_18.34.00.png
  3. Lựa chọn tài khoản ngân hàng bạn sẽ gửi tiền thanh toán và nhấn "Xác nhận". Chúng tôi sẽ gửi thông tin tài khoản của bạn cho người bán. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_18.35.14.png
  4. Gửi tiền tới tài khoản ngân hàng của người bán. Hãy đảm bảo rằng bạn có biên lai hoặc chụp lại màn hình giao dịch để làm bằng chứng thanh toán.
  5. Đánh dấu giao dịch là "Đã thanh toán", sau đó xác nhận trên cửa sổ khai báo pop-up. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_18.37.14.png
   Screen_Shot_2021-11-10_at_18.39.09.png
  6. Lựa chọn bằng chứng thanh toán trên cửa sổ pop-up tiếp theo, sau đó nhấn "Tải lên".
   Screen_Shot_2021-11-10_at_18.41.00.pngScreen_Shot_2021-11-10_at_18.42.57.png
  7. Nhấn "Tải lên" để gửi bằng chứng thanh toán cho người bán. 
   Screen_Shot_2021-11-10_at_18.41.58.png
  8. Khi người bán đã nhận được tiền, họ sẽ giải ngân tiền điện tử về ví của bạn để kết thúc giao dịch. Đừng quên để lại phản hồi!

 • Cách tránh các giao dịch bồi hoàn

  Giao dịch bồi hoàn có thể được thực hiện với một số phương thức thanh toán, thậm chí sau khi giao dịch đã hoàn thành. Điều này có nghĩa là đối tác giao dịch của bạn có thể yêu cầu hoàn tiền, thậm chí sau khi bạn đã nhận được thanh toán. Bạn có thể thực hiện một số thay đổi để bảo vệ bản thân khỏi những giao dịch bồi hoàn khi giao dịch trên sàn giao dịch:

  • Giao dịch bồi hoàn thường liên quan tới các khoản thanh toán của bên thứ ba*. Nếu khoản thanh toán qua bên thứ ba đã được gửi đi, hãy cố gắng thu thập nhiều thông tin nhất có thể về tài khoản đã thực hiện thanh toán.
  • Xem lịch sử phản hồi của đối tác giao dịch trước khi bắt đầu một giao dịch để đảm bảo rằng họ chưa nhận được phản hồi nào có liên quan tới giao dịch bồi hoàn
  • Nếu bạn là người tạo ra đề nghị, hãy thêm các thẻ gắn để đối tác biết bạn có chấp nhận thanh toán bên thứ ba hay không. 
   • Nếu người dùng đã xác minh ID, hãy hỏi xem liệu họ có thực hiện thanh toán với họ tên đã được xác minh hay không
  • Nếu bạn không chấp nhận các khoản thanh toán qua bên thứ ba nhưng người mua cố gắng thực hiện thanh toán như vậy, hãy yêu cầu người mua hủy giao dịch.

  *Các khoản thanh toán bên thứ ba là thanh toán được thực hiện bởi ai đó không sở hữu phương thức thanh toán/tài khoản.

  Nếu một người mua đã yêu cầu thực hiện giao dịch bồi hoàn, hãy tham khảo bài viết này để biết có thể làm gì.

 • Khế ước lưu giữ Paxful

  Tính năng khế ước lưu giữ của Paxful nhằm đảm bảo trải nghiệm giao dịch công bằng cho cả hai bên tham gia. Paxful là một chợ tiền điện tử ngang hàng, nơi mà người dùng có thể gặp gỡ và giao dịch tiền điện tử an toàn với hơn 300 phương thức thanh toán. Khi một giao dịch bắt đầu, tiền điện tử trong ví của người bán sẽ tự động được chuyển vào trong một tài khoản tiền gửi an toàn tạm thời (khế ước lưu giữ), số tiền điện tử này được giữ trong đó cho tới khi giao dịch kết thúc.

  Vậy khế ước lưu giữ hoạt động như thế nào?

  Khi một giao dịch bắt đầu, tiền điện tử của người bán được tự động chuyển vào trong khế ước lưu giữ an toàn của chúng tôi. 

  Lưu ý: Số tiền được chuyển vào khế ước lưu giữ bằng số tiền giao dịch cộng với phí khế ước lưu giữ.

  Cách khế ước lưu giữ hỗ trợ người mua tiền điện tử: Trong trường hợp bạn mua tiền điện tử và đã thanh toán nhưng người bán từ chối giải ngân tiền điện tử, khế ước lưu giữ an toàn đóng vai trò như một người bảo lãnh. Tiền điện tử của người bán được giữ trong khế ước lưu giữ cho tới khi điều hành viên của chúng tôi tham gia điều tra về vụ việc và trao số tiền điện tử này cho bên xứng đáng.

  Cách khế ước lưu giữ hỗ trợ người bán tiền điện tử: Đôi khi người mua không thể hoàn tất thủ tục thanh toán để mua tiền điện tử. Nếu bạn là người bán trong trường hợp này, tiền điện tử sẽ được trả ngược về ví của bạn một cách an toàn.

  Sau khi khoản thanh toán được thực hiện và xác minh, người bán có thể giải ngân tiền điện tử về ví của người mua và đây cũng là lúc giao dịch hoàn tất. 

  escrowImage.png

  Sau đây là những thông tin bổ sung về cách khởi kiện một tranh chấp. Ngoài ra, hãy xem cách liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 và vô cùng tận tâm của chúng tôi.

 • Quy trình giao dịch trên Paxful

  Các quy trình giao dịch trên Paxful đều tương đồng. Tuy nhiên, bạn có thể bắt gặp một số quy trình riêng biệt hơn, tùy thuộc vào phương thức thanh toán lựa chọn. Nếu bạn tự làm quen với quy trình này thì việc giao dịch trên Paxful trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.  

  Mua tiền điện tử

  Tìm một đề nghị trên danh sách Mua Bitcoin. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách mua tiền điện tử.

  Bạn cũng có thể trực tiếp tạo đề nghị của riêng mình từ tài khoản của Paxful. Hãy xem hướng dẫn ngắn của chúng tôi về cách tạo đề nghị đầu tiên của bạn.

  Bán tiền điện tử

  Tìm một đề nghị trên danh sách Bán Bitcoin. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách bán tiền điện tử.

  Bạn cũng có thể trực tiếp tạo đề nghị của riêng mình từ tài khoản của Paxful. Hãy xem hướng dẫn ngắn của chúng tôi về cách tạo đề nghị đầu tiên của bạn.

  Lưu ý: Một vài phương pháp thanh toán trên nền tảng của chúng tôi đã tự động hóa quy trình giao dịch, bao gồm:

 • Tình trạng giao dịch

  Các trạng thái giao dịch xác định tiến trình giao dịch của bạn. 

  Mỗi giao dịch trên Paxful có thể có một trạng thái khác nhau. Bạn có thể thấy trạng thái chính xác của giao dịch từ bảng điều khiển. Có tám trạng thái trong một giao dịch:

  Tiền được nạp vào khế ước – giao dịch bắt đầu và các khoản tiền được chuyển từ ví của người bán vào khế ước lưu giữ của giao dịch.

  Đã thanh toán – một người mua đánh dấu giao dịch là đã thanh toán. Đồng nghĩa với việc một người mua tiền điện tử chắc rằng họ đã thực hiện thanh toán và nhấn nút đã thanh toán.

  Đã hết hạn – mỗi giao dịch đều có một khung thời gian để người bán thanh toán. Khi tiền đã nạp vào trong khế ước lưu giữ nhưng người mua không đánh dấu giao dịch là đã thanh toán, khung thời gian để thanh toán sẽ hết hạn. Trạng thái này có nghĩa là giao dịch đã bị hủy.

  Hủy – người mua/bán đã tự nguyện hủy giao dịch.

  Đang tranh chấp – người mua/bán đã khởi kiện một Tranh chấp.

  Thành công – người bán tiền điện tử đã giải ngân tiền khỏi khế ước lưu giữ của giao dịch về ví của người mua.

  Người bán thắng tranh chấp – một tranh chấp xảy ra và tiền điện tử được trao cho bên người bán tiền điện tử.

  Người mua thắng tranh chấp – một tranh chấp xảy ra và tiền điện tử được trao cho bên người mua tiền điện tử.

 • Mã QR hoạt động thế nào?

  Bạn có thể bổ sung mã QR vào tài khoản Paxful để giao dịch trên ví trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bằng cách thêm mã QR, bạn có thể chia sẻ thông tin về ví trực tuyến của mình trong cuộc trò chuyện giao dịch, hoặc khi khởi tạo một đề nghị. Chúng tôi đã phân tích các bước để bổ sung và sử dụng mã QR trong chợ điện tử Paxful:

  Để thêm mã QR vào tài khoản Paxful của bạn:

  1. Tới trang cài đặt trên tài khoản Paxful và nhấn vào "Thông tin thanh toán"
   QR_section_1_step_1.png
  2. Kéo xuống Ví Trực tuyến và nhấn Thêm Mới
   QR_codes_section_1_step_2.png
  3. Tiếp theo, hãy lựa chọn loại ví, tải lên đường URL của ví và đặt biệt hiệu cho tài khoản QR_codes_section_1_step_3.png
  4. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn Thêm
   QR_codes_section_1_step_4.png

  Để chỉnh sửa hoặc xóa mã QR đã kết nối với tài khoản Paxful:

  1. Tới trang cài đặt trên tài khoản Paxful và nhấn vào "Thông tin thanh toán"
   QR_codes_section_2_step_1.png
  2. Lựa chọn ví trực tuyến bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa
   QR_codes_section_2_step_2.png
  3. Nhấn vào hành động mà bạn muốn thực hiện
   section_2_step_3.png

  Để tải lên một mã QR trong cuộc trò chuyện:

  1. Sau khi giao dịch bắt đầu và bạn đã liên kết mã QR với tài khoản Paxful, bạn sẽ thấy biểu tượng mã QR nhỏ trong cuộc trò chuyện giao dịch. Nhấn vào biểu tượng trên danh sách các ví trực tuyến đã liên kết của bạn
   QR_codes_section_3_step_1.png
  2. Lựa chọn mã QR bạn muốn sử dụng
   QR_codes_section_3_step_2.png
  3. Sau đó, mã QR của bạn sẽ được tải lên cuộc trò chuyện

  Lưu ý:

  • Nếu đã tạo đề nghị bán với một ví trực tuyến, mã QR của bạn sẽ tự động hiển thị trong cuộc trò chuyện giao dịch sau khi giao dịch bắt đầu.

  • Trong trường hợp bạn là người mua, bạn sẽ cần nhấn vào đường liên kết mã QR để truy cập vào ví trực tuyến của đối tác giao dịch của bạn.


  Để tạo đề nghị với mã QR:

  1. Bắt đầu bằng cách tạo tài khoản như bạn thường làm. Nếu lựa chọn một ví trực tuyến được tính năng này hỗ trợ, bạn sẽ có lựa chọn tải ví trực tuyến đó lên trong bước đầu tiên này:
   QR_codes_section_4_step_1.png
  2. Lựa chọn ví trực tuyến bạn muốn sử dụng
   QR_codes_section_4_step_2.png
  3. Sau đó, bạn có thể tiếp tục tạo đề nghị như thường làm 

  Lưu ý: Nếu thêm mã QR vào đề nghị của mình, thông tin này sẽ tự động được chia sẻ trong cuộc trò chuyện giao dịch sau khi giao dịch bắt đầu.

  Cảnh báo: Hiện tại, tính năng này chỉ hỗ trợ một số phương thức thanh toán và vùng miền.

 • Những hình ảnh có watermark (hình mờ)

  Tại sao Paxful lại thêm hình mờ vào ảnh?

  Bạn có thể nhận thấy rằng tất cả ảnh được tải lên cuộc trò chuyện giao dịch đều được gắn hình mờ với mã giao dịch và tên của nền tảng. Đây là một biện pháp bảo mật, giúp ngăn ngừa thông tin nhạy cảm như ảnh thẻ quà tặng bị sử dụng trong những hành vi lừa đảo như môi giới hoặc bán lại thẻ quà một cách vô trách nhiệm. Chúng tôi mong muốn ngăn ngừa những kẻ lừa đảo khỏi hoạt động bán lại bất cứ thẻ quà nào mà họ kiếm được trên nền tảng của chúng tôi,

  Khi nào ảnh không được gắn hình mờ?

  Ngoài ra cũng có những lý do để không gắn hình mờ vào ảnh. Một trong những lý do đó trong trường hợp thẻ quà tặng là nhằm giải đáp bất cứ câu hỏi nào với công ty thẻ quà tặng. Vậy làm thế nào để có thể nhận những ảnh không gắn hình mờ?

  1. Hoàn thành và xác minh thành công quy trình xác minh ID/ xác minh danh tính (KYC).
  2. Sau đó những hình ảnh trong cuộc trò chuyện giao dịch sẽ được hiển thị mà không có hình mờ trong vòng 24 giờ sau khi tiền điện tử được giải ngân.
 • Tại sao tôi không thể sử dụng thẻ quà tặng của mình để giao dịch?

  Lý do chính khiến bạn không thể sử dụng thẻ quà trong giao dịch là bởi chúng tôi nhận thấy thẻ này trong một giao dịch khác. Xin hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể bán thẻ quà tặng trong một giao dịch một lúc. Môi giới và bán các thẻ quà cho nhiều người dùng cùng một lúc bị nghiêm cấm, thề theo Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

  Nếu nhận được tin nhắn báo lỗi và bạn chắc chắn rằng không bán thẻ này trong một giao dịch khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

 • Các khoản tiền đảm bảo là gì?

  Khoản tiền gửi đảm bảo mượn tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Tiền gửi đảm bảo được áp dụng cho nhiều phương thức thanh toán và khu vực. Một giao dịch yêu cầu phải có tiền gửi đảm bảo là để đảm bảo an toàn cho giao dịch và giúp tạo ra một chợ điện tử an toàn. Trên Paxful, tiền gửi đảm bảm có thể không nhiều, bắt đầu từ 0.005 BTC

  Ghi chú:

  • Nếu không có đủ BTC trong tài khoản để nạp tiền đảm bảo, đề nghị của bạn sẽ không được kích hoạt.
  • Lượng tiền đảm bảo sẽ được giải phóng 7 ngày sau giao dịch cuối cùng của bạn.
  • Hệ thống tiền đảm bảo linh hoạt áp dụng với một số người sử dụng, đọc thêm tại đây.
  • Bạn có thể quản lý tiền gửi đảm bảo cùng mình trên Bảng điều khiển của bạn.

  Nạp tiền đảm bảo


  1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful. Trên thanh đầu đề, nhấn vào Bảng điều khiển.

  ClickDashboards.png

  Trang bảng điều khiển sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cả Bảng điều khiển Nhà cung cấpBảng Điều khiển Cổ điển để quản lý tiền đảm bảo của mình.

  2. Trên danh sách Đề nghị của tôi trong bảng điều khiển Tiền đảm bảo, nhấn Gửi.

  ClickDeposit1.png

  Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.

  Ghi chú:

  • Nếu nhấn Gửi trên bảng điều khiển Tiền đảm bảo thì khoản tiền còn thiếu sẽ được nạp.
  • Nếu nhấn Gửi trên trường thông tin của một trong các đề nghị của bạn, khoản tiền chỉnh xác cần nạp cho giao dịch đó sẽ được nạp. Để biết thêm thông tin, hãy nhấn vào đây.

  3. Xem kỹ thông báo và nhấn Gửi để xác nhận giao dịch.

  ClickDeposit2new.png

  Một thông báo sẽ xuất hiện để xác nhận rằng BTC của bạn được gửi từ ví tới khế ước lưu giữ an toàn của Paxful.
  Số tiền gửi được hiển thị trên bảng điều khiển Tiền đảm bảo.

  DepositDashboard.png

  Lưu ý: Bạn không cần phải nộp BTC riêng lẻ cho mỗi đề nghị hoặc mỗi phương thức thanh toán. Khoản tiền đảm bảo của bạn áp dụng cho tất cả đề nghị và loại thẻ quà tặng.

  Rút tiền đảm bảo

  1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn. Trên thanh tiêu đề, nhấn Bảng điều khiển.

  ClickDashboards.png

  Trang bảng điều khiển sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cả Bảng điều khiển Nhà cung cấpBảng Điều khiển Cổ điển để quản lý tiền gửi đảm bảo.

  2. Phía trên danh sách Đề nghị của tôi trong bảng điều khiển Tiền đảm bảo, nhấn Rút tiền.

  ClickWithdraw1.png

  Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện.

  3. Đọc kỹ thông báo và nhấn Rút tiền để xác nhận giao dịch.

  withdrawCorrected.png

  Mộ thông báo sẽ hiển thị, xác nhận rằng BTC đã được chuyển từ khế ước lưu giữ an toàn Paxful về ví của bạn.

  Ghi chú:

  • Bạn chỉ có thể rút tiền đảm bảo bảy ngày sau giao dịch gần nhất, bao gồm cả những giao dịch thành công và bị hủy.

  Tiền bảo đảm linh hoạt 

  Làm cách nào để biết được rằng hệ thống tiền đảm bảo linh hoạt đã được áp dụng cho tài khoản của tôi?
  Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng đề nghị đã bị vô hiệu hóa và cần lượng tiền đảm bảo lớn hơn để kích hoạt lại. Bạn sẽ thấy một lượng tiền gửi mới trên bảng điều khiển tiền đảm bảo
  SecuritydepositUpdated.png
  Tôi đã có lịch sử giao dịch. Sau khi kích hoạt, hệ thống tiền đảm bảo dựa vào thông tin nào để tính toán lượng tiền mà tôi phải nạp?
  Phân tích về hoạt động giao dịch bắt đầu sau khi tính năng được kích hoạt. Lúc ban đầu thì hệ thống áp dụng lượng tiền đảm bảo tiêu chuẩn là 0.005 BTC.
  Tôi đã có lịch sử giao dịch. Sau khi kích hoạt, hệ thống logic tiền đảm bảo dựa vào thông tin nào để tính toán lượng tiền mà tôi phải nạp?
  Lúc ban đầu, hệ thống sẽ áp dụng lượng tiền đảm bảo tiêu chuẩn là 0.005 BTC.
  Lượng tiền đảm bảo thay đổi như thế nào?
  Dựa vào hoạt động giao dịch của bạn, lượng tiền gửi đảm bảo có thể cao hoặc thấp hơn 0.005 BTC.
  Bao lâu thì lượng tiền đảm bảo được cập nhật?
  Lượng tiền đảm bảo của bạn được tính toán lại sau mỗi giao dịch.
  Tôi có phải nạp lại một lượng tiền đảm bảo riêng sau mỗi giao dịch không?

  Không. Tiền đảm bảo của bạn áp dụng cho tất cả các đề nghị cùng một lúc. Đây là lượng tiền gửi đảm bảo được quy định cho mỗi người dùng chứ không phải cho mỗi đề nghị.

   

 • Viết những hướng dẫn giao dịch phù hợp

  Khác với điều khoản của đề nghị, bạn nên viết hướng dẫn chi tiết nhất có thể. Hãy cung cấp cho người mua hướng dẫn rõ ràng về những gì mà bạn yêu cầu từ họ và giải thích những bước tiếp theo (ví dụ: thông tin trên tài liệu như biên lai hoặc ảnh chụp lại tài liệu). Hãy nhớ rằng hướng dẫn giao dịch sẽ hiển thị với người mua khi giao dịch bắt đầu, vì vậy trong bản hướng dẫn này, bạn có thể liệt kê những tài liệu sẽ yêu cầu người mua cung cấp sau khi họ đồng ý với các điều khoản của đề nghị. Hướng dẫn được thêm vào bước ba trong quy trình tạo đề nghị.

  Lưu ý: Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng những hướng dẫn của bạn tuân thủ với Điều khoản Dịch vụ của Paxful.

  Những điều không nên làm:

  1. Không đề nghị giao dịch ngoài khế ước lưu giữ. Bất cứ gợi ý giao dịch ngoài nền tảng nào đều bị nghiêm cấm và hành vi này sẽ khiến bạn bị cấm trên Paxful.
  2. Không cung cấp bất cứ thông tin liên hệ cá nhân nào. 
  3. Không cung cấp đường dẫn tới các trang khác hoặc chia sẻ đường liên kết URL. Bạn phải xử thanh toán trên Paxful.

  Ví dụ: 

  Thẻ quà tặng iTunes

  1. Tải lên ảnh chụp thẻ cứng của bạn, đảm bảo rằng mã thẻ được hiển thị rõ ràng. Với những bức ảnh mờ, vui lòng nhập mã thẻ vào cả cuộc trò chuyện giao dịch.
  2. Nếu giá trị thẻ không được ghi trên thẻ, vui lòng cho tôi biết về mệnh giá.
  3. Hãy đợi tôi kiểm tra thẻ và giải ngân tiền điện tử. Đừng quên nhấn nút "Tôi đã thanh toán".
  4. Nếu vì bất cứ lý do nào bạn không muốn tiếp tục giao dịch với tôi, hãy hủy giao dịch để tôi có thể giao dịch với những người khác.

  Thẻ quà tặng Amazon

  1. Tải lên ảnh chụp thẻ cứng của bạn, đảm bảo rằng mã thẻ được hiển thị rõ ràng. Với những bức ảnh mờ, vui lòng nhập mã thẻ vào cả cuộc trò chuyện giao dịch.
  2. Tải lên ảnh chụp biên lai, chứng minh rằng thẻ đã được mua bằng tiền mặt.
  3. Hãy đợi tôi kiểm tra thẻ và giải ngân tiền điện tử, và đừng quên nhấn nút "Tôi đã thanh toán".
  4. Nếu vì bất cứ lý do nào bạn không muốn tiếp tục giao dịch với tôi, hãy hủy giao dịch để tôi có thể giao dịch với những người khác.

  PayPal

  1. Tải lên ảnh chụp toàn màn hình, cho thấy các khoản tiền đã được nạp vào số dư Paypal sẵn sàng để giao dịch. 
  2. Chia sẻ email PayPal của bạn.
  3. Cung cấp bằng chứng về việc tài khoản của bạn đã được đã xác minh
  4. Sau khi bạn hoàn thành các bước trên, tôi sẽ gửi tài khoản email để bạn gửi tiền.
  5. Các khoản tiền phải được gửi dưới dạng "hàng hóa và dịch vụ". 

  Western Union

  1. Gửi các khoản tiền bằng tiền mặt tới địa chỉ TÊN (NAME_HERE), ĐỊA CHỈ (ADDRESS_HERE), vân vân…
  2. Cung cấp cho tôi những thông tin sau trong cuộc trò chuyện: tên người gửi, gửi từ thành phố/bang, số điện thoại của người gửi và số tiền chính xác mà bạn gửi dưới đơn vị USD hoặc nội tệ.
  3. Nhấn nút Tôi đã thanh toán và đợi tới khi tôi nhận được tiền và giải ngân tiền điện tử.

  Hãy đọc thêm về quy tắc bán tiền điện tử, lời khuyên khi mua tiền điện tử, và hướng dẫn của chúng tôi về cách viết điều khoản của đề nghị phù hợp.
 • Đối tác giao dịch không để lại phản hồi

  Nếu bạn bán tiền điện tử và người mua không phản hồi:

  Nếu người mua là người tạo ra đề nghị, họ có khoảng thời gian 5 phút để xem đề nghị. Sau 5 phút đó, bạn có thể hủy giao dịch. 

  Nếu người mua đã xem giao dịch nhưng chưa nhấn vào nút tôi đã thanh toán, tiền điện tử của bạn sẽ được giải ngân khỏi khế ước lưu giữ khi giao dịch hết hạn. 

  Nếu người mua đã nhấn Tôi đã thanh toán nhưng bạn không nhận được bất cứ khoản thanh toán này, bạn có thể yêu cầu họ hủy giao dịch. Nếu người mua không hủy giao dịch, bạn có thể nhấn Tranh chấp. Sau đó, điều hành viên của chúng tôi sẽ xem xét trường hợp đó. 

  Nếu bạn đang mua tiền điện tử và người bán không phản hồi: 

  Nếu bạn đã bắt đầu giao dịch và có vẻ như người bán không online hoặc không trả lời thì cách tốt nhất là hủy giao dịch và thử vận may với người bán khác. 

  Nếu người bán phản hồi và đã chấp thuận khoản thanh toán, nhưng sau đó lại không phản hồi nữa, bạn cần nhấn vào nút Tôi đã thanh toán để giao dịch không hết hạn. Nếu giao dịch hết hạn, người bán sẽ lấy lại được tiền điện tử của họ từ khế ước lưu giữ. 

  Nếu bạn quên nhấn nút Tôi đã thanh toán nhưng đã thực hiện thanh toán thì việc lấy bitcoin sẽ khó hơn rất nhiều. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

  Xem thêm thông tin về các tranh chấp trong bài viết riêng về chủ đề này của chúng tôi.

 • Những rủi ro tiềm tàng khi giao dịch với tiền điện tử

   Giống như bất cứ loại hình đầu tư nào, giao dịch tiền điện tử trên Paxful cũng có những rủi ro nhất định.

  Một trong những việc cần làm để bạn có thể bảo vệ khoản đầu tư của mình là tập làm quen với tất cả các rủi ro trong hoạt động giao dịch tiền điện tử. Việc nhận thức những rủi ro này giúp bạn dễ dàng tạo ra lợi nhuận với tiền điện tử hơn. Trong bìa viết này, chúng tôi sẽ đề cập tới hầu hết những rủi ro mà cả người mua và người bán gặp phải khi giao dịch tiên điện tử trên Paxful.

   

  Rủi ro đối với người mua trên Paxful

  Nếu bạn mới tham gia chợ của chúng tôi, một số người dùng không thành thực có thể cố gắng lợi dụng bạn. Sau đây là một số cách lừa đảo họ có thể thực hiện:

  Người bán yêu cầu bạn hủy giao dịch sau khi bạn đã thanh toán

  Đây là một chiến thuật lừa đảo phổ biến, họ sẽ yêu cầu bạn hủy giao dịch sau khi đã thanh toán để mua tiền điện tử. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch một thẻ quà tặng và đã tải lên tất cả thông tin chi tiết về thẻ quà thì bạn đang tự đưa mình vào tình huống rủi ro, có nguy cơ mất trắng thẻ quà đó. Kẻ lừa đảo có thể sử dụng thẻ quà ngay lập tức, và nếu bạn hủy giao dịch thì tiền điện tử trong khế ước lưu giữ sẽ được trả ngược lại ví của họ. Vậy nên về cơ bản, họ nhận được thẻ quà đó miễn phí và bạn đánh mất số tiền điện tử một cách vô ích.

  Nếu một người bán yêu cầu bạn hủy giao dịch khi bạn đã thanh toán, đừng hủy giao dịch mà thay vào đó, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấn Tôi đã thanh toán khởi kiện một tranh chấp.
  2. Điều hành viên sẽ điều tra giao dịch và trao thưởng số tiền điện tử cho bên xứng đáng.
  3. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp những bằng chứng bổ sung cho điều hành viên và hợp tác điều tra. 

  Một lời khuyên khác để bảo vệ bản thân bạn là hãy chắc chắn rằng người bán đang online khi bạn tải lên tài liệu và thực hiện thanh toán.

  Lưu ý: Hành vi bán lại thẻ quà tặng bị nghiêm cấm và đi ngược lại với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Hãy chắc rằng bạn là người mua thẻ quà đó.

  Giao dịch bên ngoài Paxful

  Nhiều kẻ lừa đảo cố gắng hoàn thành giao dịch ở ngoài nền tảng Paxful. Họ sẽ yêu cầu thông tin liên hệ của bạn và cố gắng bắt chuyện với bạn ngoài sàn giao dịch. Nêu bạn đồng ý giao dịch ở ngoài nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ không được khế ước lưu giữ bảo vệ.

  Sau khi giao dịch ngoài Paxful, không có gì đảm bảo rằng người bán sẽ gửi lại cho bạn tiền điện tử. Ngoài ra, điều hành viên của chúng tôi không thể hỗ trợ bạn bởi giao dịch diễn ra ngoài nền tảng của chúng tôi. Hãy nhớ rằng hệ thống khế ước lưu giữ được sử dụng để đảm bảo cho sự an toàn của bạn kể cả khi mua và bán tiền điện tử.

  Rủi ro đối với người bán trên Paxful

  Cũng giống như khi mua tiền điện tử, bạn cũng cần đề phòng một vài rủi ro khi bán tiền điện tử trên Paxful. Việc tự làm quen với những rủi ro này sẽ giúp bạn bảo vệ các khoản tiền của mình.

  Những phương thức thanh toán có thể đảo ngược

  Một số phương thức thanh toán trên Paxful có thể đảo ngược (ví dụ như PayPal hoặc thẻ tín dụng), có nghĩa là người mua/bán có quyền yêu cầu hoàn tiền. Một chiêu trò lừa đảo phổ biến chính là lợi dụng tính năng hoàn tiền của phương pháp thanh toán. Sau khi giao dịch hoàn thiện, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu đơn vị cung cấp phương thức thanh toán thực hiện giao dịch bồi hoàn.

  Nếu bạn nhận được một giao dịch bồi hoàn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tới bảng điều khiển cổ điển của bạn
  2. Nhấn xem các giao dịch trong quá khứ.
  3. Nhấn vào giao dịch bạn nhận được yêu cầu bồi hoàn và bạn sẽ thấy trang giao dịch.
  4. Kéo xuống và ở dưới mục hướng dẫn, bạn sẽ thấy biên lai giao dịch.

  Thanh toán bằng những thẻ quà tặng đã qua sử dụng

  Đây là phương pháp lừa đảo phổ biến mà những người giao dịch giao lận sử dụng. Cụ thể, người mua tiền điện tử sẽ tải lên những thông tin thẻ quà đã qua sử dụng. Những kẻ lừa đảo này cũng có thể nói rằng họ đã thực hiện thanh toán và khoản thanh toán đang trong quá trình được xử lý.

  Một việc rất quan trọng khác bạn nên làm là kiểm tra số dư thẻ quà trước khi giải ngân tiền điện tử. Bạn có thể kiểm tra số dư bằng cách quy đổi thẻ quà và đảm bảo rằng khoản tiền trong thẻ quà đã được cộng vào tài khoản của bạn.

  Bạn sẽ muốn quy đổi thật nhanh bởi có khả năng người mua cũng đang cố gắng bán thẻ này cho một người mua khác. Hãy đề phòng cả những kẻ lừa đảo yêu cầu bạn giao dịch thật nhanh. 

  Người mua sử dụng ID giả mạo hoặc thẻ tín dụng bị đánh cắp

  Các công ty thẻ tín dụng thường bảo vệ người dùng của họ khỏi các hành vi lừa đảo. Nếu khách hàng báo cáo rằng thẻ của họ đã bị đánh cắp, công ty cung cấp dịch vụ sẽ chặn một số giao dịch cụ thể. Đó là lý do việc kiểm tra ID của người dùng và yêu cầu họ chụp ảnh selfie để chứng minh danh tính là vô cùng quan trọng.

  Hãy cẩn trọng với những bức ảnh mờ, đặc biệt là nếu khuôn mặt và tên trên thẻ không thực sự rõ ràng. Một người dùng thành thật sẽ sẵn sàng hoàn tất tất cả các hướng dẫn giao dịch. Một số nhà giao dịch từ chối cung cấp ID, trong trường hợp này, bạn sẽ là người quyết định sẽ chấp nhận tài liệu nào khác với mỗi giao dịch.

  Người dùng "rất bận"

  Hãy cảnh giác với những người dùng giục bạn hoàn thành giao dịch nhanh. Có thể họ cố gắng giục bạn và nói rằng họ đang "rất bận". Đây thường là điềm báo nguy hiểm, kẻ lừa đảo sẽ thúc ép bạn giải ngân tiền điện tử. Nếu bạn giải ngân tiền, kẻ lừa đảo có thể gửi tiền điện tử của bạn tới một ví ngoài Paxful. Sau đó, họ hoàn toàn có thể thoát giao dịch mà không thanh toán cho khoản tiền điện tử của bạn. 

   

  Cả hai bên mua và bán phải tuân thủ hướng dẫn giao dịch được cung cấp một cách cẩn thận và hoàn thành giao dịch khi tất cả điều kiện được thỏa mãn. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật cho tiền điện tử của bạn, hãy xem hướng dẫn bảo mật này.

   

   

 • Trang Giao dịch Giản lược

  Paxful đã tạo ra một cách tiếp cận đơn giản và thông minh hơn với các giao dịch. Giờ đây bạn có thể giao dịch mà không cần tốn thời gian cho các cuộc trò chuyện trong khi giao dịch. Điều này được hiện thực hóa khi giờ đây những yêu cầu và hướng dẫn giao dịch quan trọng nhất đều nằm trong quy trình giao dịch. Những yêu cầu thường ảnh hưởng trực tiếp tới quy trình giao dịch nay đã được người bán tiền điện tử lựa chọn khi tạo đề nghị. Sau đây là tổng quan về tính năng này.

  Lưu ý: Hiện tại, tùy chọn này chỉ khả dụng với những đề nghị bán tiền điện tử với hình thức chuyển khoản qua PayPal.

   

  Tạo một đề nghị

  Với phiên bản đơn giản hóa này, bạn cũng sẽ thực hiện quy trình tương tự như phiên bản cũ. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn những yêu cầu thanh toán bổ sung cụ thể khác. Các yêu cầu và hướng dẫn giao dịch được tích hợp thẳng vào quy trình giao dịch, từ đó loại bỏ cuộc trò chuyện trong khi giao dịch. Sau đây là ví dụ về quy trình này với một đề nghị PayPal:

  1. Bắt đầu khởi tạo đề nghị để bán tiền điện tử như bình thường.

  clickSellOffer.png

  2. Lựa chọn phương thức thanh toán là PayPal.

  SelectPayPal.png

  Một danh mục mới sẽ xuất hiện dưới danh sách các phương thức thanh toán.

  3. Nhấn Giao dịch Giản lược để sử dụng quy trình giao dịch tự động hóa trong đề nghị của bạn.

  ClickLitetrade.png

  Một danh sách các tùy chọn sẽ xuất hiện bên dưới.

  4. Lựa chọn bằng chứng ID mà bạn muốn người mua cung cấp.
  SelectProofs.png

  Lưu ý: Yêu cầu cung cấp ID có thể bị gỡ bỏ khỏi quy trình giao dịch nếu bạn đã từng giao dịch với người mua này trước đó, và nếu người mua đã xác minh ID thành công với Đội ngũ Quản lý Tuân thủ của chúng tôi.

  5. Kéo xuống dưới và tíc vào hộp Bằng chứng thanh toán nếu muốn người mua tải lên bằng chứng thanh toán trong quá trình giao dịch.

  6. Nhập email của bạn vào trường thông tin Email PayPal của bạn.

  Lưu ý: Chúng tôi sẽ chỉ hiển thị địa chỉ email của bạn cho người mua sau khi bạn đã xem và chấp thuận bằng chứng đã yêu cầu từ họ.

  ProofandEmail.png

  7. Tiếp tục thực hiện quy trình giao dịch như bình thường.

  Lưu ý: Nếu giao dịch yêu cầu tiền gửi đảm bảo, bạn sẽ phải nộp tiền đảm bảo để đề nghị hiển thị trên chợ điện tử.

  Giao dịch trong vai trò người bán tiền điện tử

  Bước 1

  1. Khi giao dịch bắt đầu, hãy đợi người mua tải lên các tài liệu. Bạn có lựa chọn nhấn Trò chuyện với người bán để quay về phiên bản cuộc trò chuyện giao dịch như trước đây.

  SellerWaiting.png

  Sau khi người mua tải lên tất cả bằng chứng, chúng sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

  Lưu ý: Ở bước này, chỉ người mua có thể hủy giao dịch.

  2. Kiểm tra các bằng chứng và nhấn nút Chấp nhận cạnh mỗi ảnh.

  Lưu ý: Nếu bạn không chấp nhận bằng chứng nào, nhấn Từ chối. Người dùng sẽ thử đăng tải một tệp tin mới.

  SellerclickAccept.png

  Bước 2

  1. Đợi người mua thực hiện thanh toán. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với đối tác giao dịch nếu cần thiết bằng cách nhấn Trò chuyện với người mua.

  SellerwaitPayment.png

  2. Sau khi người mua xác nhận đã thanh toán, nhấn vào biểu tượng bằng chứng thanh toán để xem bằng chứng của người mua.

  3. Tích vào hộp dưới đây để xác nhận đã thực sự nhận được khoản thanh toán.

  3. Nhấn Giải ngân để gửi tiền điện tử từ khế ước lưu giữ tới ví của người mua.

  sellerclickRelease.png

  Ghi chú:

  • Nhấn Trò chuyện với người mua để chuyển qua chế độ trò chuyện cũ và làm rõ mọi chi tiết.
  • Nhấn Bắt đầu tranh chấp trong trường hợp có vấn đề với khoản thanh toán hoặc người mua có hành động đáng ngờ.

  Lời khuyên Sau một giao dịch thành công, đừng quên để lại phản hồi cho đối tượng giao dịch của bạn.

  Giao dịch trong vai trò người mua tiền điện tử

  Bước 1

  1. Sau khi bắt đầu một giao dịch, nhấn Tải lên để bắt đầu tải các bằng chứng được người bán tiền điện tử yêu cầu.

  Uploadfile.png

  Hộp thoại tải tệp tin sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Trong quá trình giao dịch, bạn có thể nhấn Hủy giao dịch để hủy giao dịch.

  2. Lựa chọn một tệp tin và nhấn Tải lên

  Uploadfile2.png

  Lưu ý: Có ba cách để tải tệp tin của bạn:

  • Lựa chọn một tệp tin từ thiết bị của bạn.
  • Cung cấp một đường dẫn trực tiếp tới tệp tin.
  • Chụp ảnh bằng thiết bị của bạn.

  3. Lặp lại những thao tác trên với tất cả các bằng chứng trong danh sách và nhấn Gửi tới nhà cung cấp

  SendtoVendor.png

  Lưu ý: Người bán có thể chuyển giao dịch của bạn qua phiên bản trò chuyện trước đây bất cứ lúc nào.

  Đợi người bán xem xét các bằng chứng của bạn. Sau khi người bán chấp nhận các bằng chứng, mục Bước 2 được kích hoạt.WitingforAccept.png

  Bước 2

  Sau khi người bán bitcoin chấp nhận bằng chứng, phần Bước 2 được kích hoạt. 

  Lưu ý: Nếu người bán từ chối một số tệp tin của bạn, bạn sẽ quay trở lại bước trước để thử tải lên một tài liệu khác.

  1. Nhấn Tải lên để tải lên bằng chứng thanh toán giống như đối với những tệp tin trước đó.

  UploadProof.png

  2. Sau khi thực hiện thanh toán và tải lên bằng chứng đã được yêu cầu, nhấn Hoàn tất thanh toán.

  CLickConfirmPAyment.png

  Mục Bước 3 được kích hoạt.

  Bước 3

  Đợi người bán giải ngân tiền điện tử. 

  waitforBTC.png

  Trong trường hợp giao dịch thành công, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận về khoản tiền đã được chuyển tới ví tiền điện tử của mình.

  Lời khuyên Sau một giao dịch thành công, đừng quên để lại phản hồi cho đối tượng giao dịch của bạn.

  Hãy xem các bài viết của chúng tôi về cách mua tiền điện tử với ví trực tuyến và cách bạn có thể tạo một đề nghị bán tiền điện tử.

 • Phản hồi và uy tín
  Định nghĩa uy tín trên Paxful là gì?

  Uy tín là một cách tốt để đánh giá một nhà đầu tư có đáng tin hay không trên Paxful.

  Uy tín là một điểm tổng hợp dược hiển thị trên hồ sơ công khai của một người dùng. Mỗi người dùng có thể để lại phản hồi cho đối tác giao dịch của họ sau khi hoàn thành một giao dịch. Hãy nhớ rằng chỉ có thể để lại phản hồi đối với những giao dịch thành công.

  Nếu đã bỏ lỡ cơ hội để lại phản hồi, bạn vẫn có thể bổ sung bằng cách mở lại giao dịch. Bạn cũng có thể thay đổi phản hồi về một người dùng mà bạn đã gửi.

  Có những loại phản hồi khác nhau nào?

  Có hai loại phản hồi: tích cựctiêu cực.

  Lưu ý: Ngoài khả năng để lại phản hồi, bạn cũng có thể chặn một người dùng.

  Tôi có thể kiểm tra uy tín của mình ở đâu?

  Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn, di chuột tới tên đăng nhập của bạn ở góc trên bên phải của trang, nhấn Hồ sơ của tôi từ menu vừa xuất hiện.

  Feedback1.png

  Điểm phản hồi âm và dương mà bạn nhận được sẽ hiện ra trên trang Hồ sơ của bạn, ở phía dưới Tên người dùng.

  feedback2.png

  Để biết thêm thông tin chi tiết, kéo xuống phần Phản hồi:

  FeedbackTab.png

  Tôi có thể thấy điểm uy tín của những người dùng khác ở đâu?

  Trên danh sách đề nghị, nhấn vào tên người dùng mà bạn muốn thấy điểm uy tín.
  Feedback3.png
  Trang Hồ sơ sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Trên danh sách công khai, bạn chỉ có thể thấy những phản hồi tích cực mà người dùng đã nhận.

  Bạn sẽ thấy điểm phản hồi tích cực và tiêu cực mà người dùng đã nhận ở dưới tên người dùng của họ.

  feedback2.png

  Trong quá trình giao dịch, bạn có thể tìm thấy điểm phản hồi tích cực và tiêu cực của một người dùng ở gần tên của họ trong cuộc trò chuyện giao dịch.

  feedback4.png

  Làm thế nào để để lại phản hồi?

  Ghi chú: 

  • Để chỉnh sửa lại phản hồi, hãy mở lại giao dịch, lựa chọn loại phản hồi mới, chỉnh sửa nhận xét mà bạn đã viết và nhấn Cập nhật phản hồi.
  • Bạn chỉ có thể để lại một phản hồi cho một người dùng với mỗi phương pháp thanh toán và mỗi loại tiền tệ. Ví dụ: Bạn có tổng cộng 5 giao dịch thẻ quà tặng Amazon với đồng USD, 3 giao dịch thẻ quà tặng Amazon với đồng GBP, 5 giao dịch với phương thức chuyển khoản ngân hàng với đồng USD, và 3 giao dịch với phương thức thanh toán qua Paypal với đồng USD với một người dùng khác. Có nghĩa là bạn chỉ có thể để lại tổng cộng 4 phản hồi. Tuy nhiên, bạn luôn có thể cập nhật những phản hồi đã để lại dựa trên trải nghiệm giao dịch gần nhất của mình.
  • Nếu để lại phản hồi tiêu cực, bạn sẽ cần bình luận về phản hồi này. 

  Trong bước cuối của giao dịch, mục phản hồi sẽ xuất hiện.

  feedback5.png

  Nhấn Tích cực hoặc Tiêu cực, hãy nhập bất cứ nhận xét bổ sung nào vòa trường nhận xét, nhấn Gửi phản hồi.

   feedback6.png

  Trả lời lại phản hồi

  Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng những người dùng đã nhận được phản hồi tiêu cực để lại câu trả lời. Trả lời một phản hồi là cách hữu hiệu để giúp những người dùng khác hiểu hơn về tranh chấp của bạn.

  Người dùng có thể trả lời phản hồi thông qua các bước sau:

  1. Từ Bảng Điều khiển Cổ điển, di chuyển tới phần Phản hồi đã nhận ở dưới Giao dịch quá khứ.
  2. Lựa chọn Trả lời ở phía dưới phản hồi bạn muốn trả lời.

  Screen_Shot_2021-03-11_at_6.51.31_PM.png

  Lưu ý:

  • Các câu trả lời không được dài quá 400 ký tự.
  • Người dùng có thể trả lời phản hồi bất cứ thời điểm nào.
  • Người dùng bị chặn vẫn có thể phản hồi cho nhau.
  • Người dùng có thể chỉnh sửa những câu trả lời đã trước đó.
  Xóa phản hồi tiêu cực

  Việc nhận được phản hồi tiêu cực từ đối tác giao dịch có thể khiến bạn khó chịu, tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng bạn không thể gỡ bỏ bất cứ phàn hổi nào trên hồ sơ của mình. Bạn sẽ chỉ có thể gỡ bỏ phản hồi tiêu cực nếu chúng đáp ứng các tiêu chí gỡ bỏ của chúng tôi.

  Phản hồi trên nền tảng: 

  • Không được vi phạm điều khoản "Cấm sử dụng" trong Điều khoản Dịch vụ của Paxful.
  • Phải phù hợp và có liên hệ với giao dịch
  • Quan điểm đóng góp không lệch lạc
  • Để lại phản hồi với những giao dịch đã hoàn thành và không bị bồi hoàn

  Nếu đã nhận được phản hồi tiêu cực cho một giao dịch và bạn tin rằng phản hồi đó nên được gỡ bỏ dựa trên những nguyên tắc ở trên, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi sẽ xem xét về yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày nhận phản hồi.

  Lưu ý: Hãy nhớ rằng việc thực hành các thói quen giao dịch và hành vi phù hợp với quy định trên nền tảng sẽ gia tăng khả năng đối tác giao dịch để lại phản hồi tích cực cho bạn.

 • Số tiền tối thiểu cho một giao dịch

  Hiện tại, số tiền giao dịch tối thiểu để mua bitcoin là 10 USD và để bán bitcoin là 0.001 BTC.

 • Tại sao tôi không thể bắt đầu giao dịch với một người bán?

  Có thể bạn muốn giao dịch với một người bán nào đó nhưng nhận được thông báo sau:
  ”Bạn không đạt các yêu cầu mà nhà cung cấp đề ra”, “Không tìm thấy đề nghị” và các thông báo tương tự:

  vendor_restrictions.png

  Xin lưu ý rằng đây không phải là lỗi kỹ thuật. Điều này xảy ra vì chủ sở hữu của đề nghị có thể đã đặt ra một số hạn chế đối với đối tác giao dịch tiềm năng của họ:

  • xác minh điện thoại, email, ID
  • chỉ hiển thị với những người dùng được đánh dấu là tin tưởng
  • yêu cầu hoàn tất thành công một số lượng giao dịch tối thiểu nào đó
  • giới hạn số tiền mà một tài khoản mới có thể giao dịch
  • chặn theo khu vực địa lý đối với một số quốc gia nhất định
  • Hạn chế proxy/VPN
  • người dùng đã chặn bạn vì các lý do cá nhân