Câu hỏi thường gặp - Tăng phí thẻ quà tặng

Q: Khi nào việc tăng phí thẻ quà tặng có hiệu lực?

A: Việc tăng phí sẽ có hiệu lực vào ngày 19/10 (19:00 Giờ Việt Nam)

 

Q: Phí thẻ quà tăng bao nhiêu? 

A: Phí thẻ quà sẽ tăng từ 3% lên 4%. Không có gì khác thay đổi. Người bán tiền mã hóa chỉ thanh toán phí khế ước lưu giữ sau khi giao dịch hoàn thành thành công. Người mua không phải trả phí. 

 

Q: Tại sao lại tăng phí thẻ quà tặng?

A: Tăng phí không bao giờ là một lựa chọn dễ dàng, tuy nhiên việc thay đổi phí khế ước lưu giữ đối với thẻ quà giúp Paxful giữ vững cam kết của chúng tôi với cộng đồng trong việc mang lại một nền tảng P2P đáng tin cậy, an toàn nhất để mọi người bán, mua và giao dịch tiền mã hóa.

 

Q: Việc tăng phí có áp dụng cho tất cả các thẻ quà không?

A: Việc thay đổi mức phí áp dụng cho tất cả các thẻ quà ngoài thẻ quà iTunes và Google Play. Phí giao dịch thẻ quà iTunes và Google Play vẫn duy trì ở mức 5%. 

 

Các bài viết trong mục này