Thay đổi về luật lệ thuế thu nhập của Ấn Độ

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, luật lệ thuế thu nhập tại Ấn Độ sẽ yêu cầu các thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển tiền, đồng nghĩa với việc bán hoặc quy đổi bất cứ tài sản điện tử ảo (VDA) nào như tiền điện tử. Bất cứ ai chuyển tiền điện tử tại Ấn Độ, ví dụ như mua hoặc bán, sẽ phải thanh toán khoản thuế 1%.

Khoản thuế này không được Paxful thu thập hoặc miễn giảm, tất cả thành viên trong cộng đồng của chúng tôi có trách nhiệm báo cáo về thu nhập của họ cho cơ quan trung ương phù hợp, và thanh toán khoản thuế thích hợp. Để biết thêm thông tin về sự thay đổi này, hãy xem bài đăng blog này của chúng tôi. 

Nếu muốn biết thêm thông tin về luật lệ thuế hoặc trường hợp cụ thể của bạn, hãy liên hệ với một chuyên gia về pháp luật hoặc thuế.

Các bài viết trong mục này