Luật giao dịch Travel Rule ảnh hưởng tới người dùng Paxful như thế nào?

Để tuân thủ luật lệ quốc tế, Paxful yêu cầu người dùng gửi số tiền điện tử có giá trị tương đương 1.000 USD hoặc hơn cung cấp thêm các thông tin khi giao dịch.

Để cập nhật thông tin cho bạn, chúng tôi đã thi hành travel rule (bộ luật mới về gửi tiền) để bảo vệ người dùng và cập nhật theo các tiêu chuẩn quốc tế

Tại sao bộ luật về gửi tiền Travel Rule sinh ra, thông tin của tôi sẽ được sử dụng thế nào?

Bộ luật về gửi tiền Travel Rule được tạo ra để nắm bắt được người dùng gửi và nhận tiền điện tử đâu.  

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), FINCEN và các cơ quan quản lý quốc tế khác tạo ra Travel Rule để giúp đảm bảo an toàn hơn cho các giao dịch.

Thông qua việc cung cấp thông tin bổ sung (được liệt kê dưới đây), rủi ro từ việc gửi tiền điện tử tới một địa chỉ ví không xác định sẽ giảm đi. Ngoài ra, đạo luật này giúp các công ty như Paxful phát hiện các hành vi rửa tiền và khủng bố tài chính tốt hơn.

Đạo luật này yêu cầu các bên kinh doanh dịch vụ tài chính chia sẻ thông tin khi người dùng gửi tiền từ một tổ chức tài chính tới một tổ chức tài chính khác. Các doanh nghiệp như Paxful được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), họ cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử. Bộ luật Travel Rule yêu cầu các doanh nghiệp VASP thu thập thông tin cụ thể một cách an toàn khi một giao dịch diễn ra giữa hai doanh nghiệp VASP. Thông tin thu thập được sẽ được trao đổi qua lại giữa các VASP. 

Để biết thêm thông tin, đọc bài blog của Paxful: Giới thiệu về Travel Rule.


Ai cần tuân thủ bộ luật travel rule mới? 

Bất cứ ai rút khoản tiền điện tử có giá trị 1.000 USD hoặc hơn trên Paxful tới một nền tảng khác sẽ cần tuân thủ luật travel rule và cung cấp các thông tin phù hợp. 

Lưu ý: Bộ luật Travel rule sẽ không được áp dụng nếu bạn gửi khoản tiền điện tử có giá trị 1.000 USD hoặc hơn tới một người dùng Paxful khác trên Paxful.


Làm thế nào để tuân thủ Travel Rule?

Một cửa sổ tự động sẽ hiển thị trên màn hình của bạn khi xác nhận số tiền điện tử muốn gửi. Lưu ý rằng cửa sổ này chỉ hiển thị nếu bạn gửi khoản tiền điện tử có giá trị 1.000 USD hoặc nhiều hơn. 


Cần cung cấp những thông tin nào để gửi khoản tiền điện tử có giá trị nhiều hơn 1.000 USD trên Paxful? 

Bạn cần đảm bảo rằng đã xác minh giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA), tức là địa chỉ liên kết với tài khoản Paxful của bạn đã được xác minh.

Bạn sẽ cần gửi các thông tin về người nhận qua cửa sổ tự động khi chúng hiện lên.

Khi gửi tiền tới một tư nhân, Paxful yêu cầu những thông tin của họ bao gồm:

  • Tên của người nhận
  • Tên đệm và họ của người nhận
  • Nhà cung cấp dịch vụ ví cho người nhận tiền

 

Lưu ý: Là nhà cung cấp dịch vụ ví mà người nhận tiền sử dụng để nhận tiền.

Bạn cũng có thể nhập tên tùy chỉnh của nhà cung cấp dịch vụ ví bằng cách lựa chọn phương án: Khác. Sau đó bạn sẽ được phép nhập tên tùy chỉnh của nhà cung cấp. (Tham khảo ảnh dưới đây để biết thêm thông tin).

 

Khi gửi tiền tới một công ty hoặc tổ chức, Paxful yêu cầu những thông tin của họ bao gồm:

  • Tên công ty
  • Nhà cung cấp dịch vụ ví cho công ty 

Lưu ý: Giống như khi gửi cho một người, bạn cũng có thể nhập tên tùy chỉnh của nhà cung cấp dịch vụ ví bằng cách lựa chọn phương án: Khác. Sau đó bạn sẽ được phép nhập tên tùy chỉnh của nhà cung cấp dịch vụ ví. (Tham khảo ảnh dưới đây để biết thêm thông tin).

 

Sau khi gửi thông tin và nhấn vào nút màu xanh, bạn sẽ thấy ảnh dưới đây:

 

Làm cách nào để xác minh địa chỉ cho Travel Rule?

Bạn sẽ cần xác minh địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và danh tính để tuân thủ với các tiêu chuẩn của Paxful và Travel Rule khi gửi khoản tiền điện tử có giá trị tương đương với 1.000 USD hoặc nhiều hơn.  Vui lòng truy cập vào trang trung tâm hỗ trợ trong mục xác minh tài khoản của bạn để được trợ giúp thêm.

Các bài viết trong mục này