Chuyển khoản ngân hàng tự động hóa

Chúng tôi đã tự động hóa phương thức giao dịch chuyển khoản ngân hàng trên Paxful để giúp người dùng giao dịch dễ dàng và an toàn hơn. 

Từ giờ, tính năng chat trong giao dịch sẽ bị vô hiệu hóa với các đề nghị với phương thức chuyển khoản ngân hàng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tự động chia sẻ thông tin tài khoản của người mua và người bán cho họ. Chúng tôi cũng áp dụng các điều khoản đề nghị mới cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Các điều khoản này được Paxful thiết lập và có tác dụng hướng dẫn cho người dùng về quy trình giao dịch. 

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng quy trình chuyển khoản ngân hàng cũ, hãy lựa chọn phương thức thanh toán là "Phương pháp chuyển khoản ngân hàng khác".

Sau đây là cơ chế hoạt động của phương pháp chuyển khoản ngân hàng tự động hóa:

Cách bán tiền điện tử với phương pháp chuyển khoản ngân hàng tự động hóa

Tạo một đề nghị
 1. Nhấn "Tạo một đề nghị" trên trang chủ Paxful.
  Screen_Shot_2021-11-10_at_10.45.19.png
 2. Lựa chọn đồng tiền điện tử bạn muốn bán, sau đó lựa chọn "Bán Bitcoin/Tether/Ethereum".
  Screen_Shot_2021-11-10_at_16.25.46.png
 3. Lựa chọn "Chuyển khoản ngân hàng" làm phương thức thanh toán, sau đó chọn loại tiền tệ muốn nhận và quốc gia nơi bạn lập tài khoản ngân hàng. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_13.15.50.png
 4. Bạn sẽ cần chấp nhận các điều khoản mới của Paxful cho phương thức chuyển khoản ngân hàng để tiếp tục giao dịch với quy trình tự động hóa.Screen_Shot_2021-11-10_at_14.49.52.png
 5. Lựa chọn (các) tài khoản ngân hàng muốn sử dụng cho đề nghị và nhập tên của ngân hàng. Nếu chưa thêm tài khoản, bạn có thể thêm vào ở bước này. Nhấn "Bước tiếp theo" sau khi hoàn tất. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_15.53.35.png
 6. Thiết lập tỷ giá, giới hạn giao dịch và biên lợi nhuận của đề nghị trước khi tiếp tục nhấn "Bước tiếp theo".
  Screen_Shot_2021-11-10_at_15.57.14.png
 7. Bạn sẽ thấy các thẻ gắn mặc định của đề nghị là "giao dịch được hướng dẫn", "không thanh toán qua bên thứ ba" và "yêu cầu có biên lai". Thẻ gắn "giao dịch được hướng dẫn" là bắt buộc. Bạn có thể gỡ bỏ hoặc thay đổi hai thẻ gắn sau sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_16.00.50.png
 8. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc điều khoản đề nghị mới của Paxful kỹ càng. Bạn cũng có lựa chọn yêu cầu đối tác xác minh ID, thiết lập phương án hiển thị của đề nghị và nhập lý do chuyển khoản ngân hàng (không bắt buộc).
  Screen_Shot_2021-11-10_at_16.55.37.png
 9. Nhấn "Tạo đề nghị" và đề nghị của bạn sẽ chính thức xuất hiện trên sàn giao dịch tiền điện tử!
  Screen_Shot_2021-11-10_at_17.07.14.png
Giao dịch
 1. Khi một người mua bắt đầu giao dịch với đề nghị của bạn, chúng tôi sẽ giữ tiền điện tử của bạn an toàn trong khế ước lưu giữ cho tới khi bạn giải ngân chúng. 
 2. Bạn sẽ thấy mình đang bán bao nhiêu tiền điện tử, số tiền sẽ nhận được là bao nhiêu, cũng như thông tin tài khoản của cả bạn và người mua.  
  Screen_Shot_2021-11-10_at_17.17.13.png
 3. Sau khi người mua đánh dấu giao dịch là Đã thanh toán và đính kèm bằng chứng thanh toán, hãy kiểm tra tài khoản của bạn xem đã nhận được tiền chưa. 
 4. Khi đã nhận được tiền, hãy nhấn vào "Gửi Bitcoin".
  Screen_Shot_2021-11-10_at_17.19.53.png
 5. Nhập mã 2FA để giải ngân tiền điện tử từ khế ước lưu giữ và hoàn thành giao dịch. Đừng quên để lại phản hồi!Screen_Shot_2021-11-10_at_17.23.52.png

Cách mua tiền điện tử với phương pháp chuyển khoản ngân hàng tự động hóa

Tạo một đề nghị
 1. Nhấn "Tạo một đề nghị" trên trang chủ Paxful.
  Screen_Shot_2021-11-10_at_10.45.19.png
 2. Lựa chọn đồng tiền điện tử bạn muốn mua, sau đó lựa chọn "Mua Bitcoin/Tether/Ethereum".
  Screen_Shot_2021-11-10_at_17.35.35.png
 3. Lựa chọn "Chuyển khoản ngân hàng" làm phương thức thanh toán, sau đó chọn loại tiền tệ muốn chuyển và quốc gia nơi bạn lập tài khoản ngân hàng. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_13.15.50.png
 4. Bạn cũng sẽ cần chấp nhận các điều khoản mới của Paxful cho phương thức chuyển khoản ngân hàng để tiếp tục giao dịch với quy trình tự động hóa.
  Screen_Shot_2021-11-10_at_14.49.52.png
 5. Lựa chọn tài khoản bạn muốn thanh toán (hoặc chọn "Tất cả các ngân hàng"), sau đó chọn tài khoản bạn sẽ sử dụng để thanh toán. Nếu chưa thêm tài khoản, bạn có thể thêm vào ở bước này. Nhấn "Bước tiếp theo" sau khi hoàn tất.
  Screen_Shot_2021-11-10_at_17.55.54.png
 6. Thiết lập tỷ giá, giới hạn giao dịch và biên lợi nhuận của đề nghị trước khi tiếp tục nhấn "Bước tiếp theo".
  Screen_Shot_2021-11-10_at_17.53.37.png
 7. Bạn sẽ thấy các thẻ gắn mặc định của đề nghị là "giao dịch được hướng dẫn", "không thanh toán qua bên thứ ba" và "yêu cầu có biên lai". Thẻ gắn "giao dịch được hướng dẫn" là bắt buộc. Bạn có thể gỡ bỏ hoặc thay đổi hai thẻ gắn sau sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_16.00.50.png
 8. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc điều khoản đề nghị mới của Paxful thật cẩn thận, sau đó tùy chỉnh các hướng dẫn bổ sung và giới hạn của đề nghị.
 9. Nhấn "Tạo đề nghị" và đề nghị của bạn sẽ chính thức xuất hiện trên sàn giao dịch tiền điện tử!
  Screen_Shot_2021-11-10_at_17.07.14.png
Giao dịch
 1. Khi một người bán bắt đầu giao dịch với đề nghị của bạn, khế ước lưu giữ của chúng tôi sẽ giữ tiền điện tử của họ. Họ sẽ giải ngân tiền điện tử khi nhận được thanh toán.
 2. Bạn sẽ thấy số tiền điện tử đang mua, khoản tiền phải thanh toán cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của người bán.
  Screen_Shot_2021-11-10_at_18.34.00.png
 3. Lựa chọn tài khoản ngân hàng bạn sẽ gửi tiền thanh toán và nhấn "Xác nhận". Chúng tôi sẽ gửi thông tin tài khoản của bạn cho người bán. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_18.35.14.png
 4. Gửi tiền tới tài khoản ngân hàng của người bán. Hãy đảm bảo rằng bạn có biên lai hoặc chụp lại màn hình giao dịch để làm bằng chứng thanh toán.
 5. Đánh dấu giao dịch là "Đã thanh toán", sau đó xác nhận trên cửa sổ khai báo pop-up. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_18.37.14.png
  Screen_Shot_2021-11-10_at_18.39.09.png
 6. Lựa chọn bằng chứng thanh toán trên cửa sổ pop-up tiếp theo, sau đó nhấn "Tải lên".
  Screen_Shot_2021-11-10_at_18.41.00.pngScreen_Shot_2021-11-10_at_18.42.57.png
 7. Nhấn "Tải lên" để gửi bằng chứng thanh toán cho người bán. 
  Screen_Shot_2021-11-10_at_18.41.58.png
 8. Khi người bán đã nhận được tiền, họ sẽ giải ngân tiền điện tử về ví của bạn để kết thúc giao dịch. Đừng quên để lại phản hồi!

Các bài viết trong mục này

Xem thêm