Khôi phục quyền truy cập vào xác thực 2 yếu tố (2FA)

Việc cài đặt 2FA trên tài khoản sẽ cải thiện đáng kể cấp độ bảo mật cho ví tiền điện tử của bạn. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ không thể sử dụng tính năng 2FA bởi bất cứ lý do nào sau đây:

  • Điện thoại của bạn bị mất hoặc hỏng.
  • Ứng dụng xác thực đã bị xóa.
  • Bạn đổi qua một thiết bị mới và ứng dụng cùng các mã xác thực không thể được chuyển qua thiết bị mới.

Nếu điều này xảy ra, hãy nhấn vào "Bạn gặp sự cố khi đăng nhập?" khi được yêu cầu nhập mã 2FA. Từ đó, chúng tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi và xem có thể giúp bạn như thế nào.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm