Cách chỉnh sửa đề nghị

Sau khi tạo đề nghị mua hoặc bán, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa đề nghị qua các bước đơn giản sau:

1. Tới Bảng điều khiển cổ điển. Dưới mục Đề nghị của tôi, bạn có thể thấy danh sách thống kê tất cả các đề nghị hiện tại của mình. Tại đây, bạn có thể xem các thông tin chi tiết chỉnh sửa đề nghị.
How_to_Edit_Your_Offer_Step_1.png

2. Với các Đề nghị mua, nhấn vào Đề nghị mua. Với các Đề nghị bán, nhấn vào Đề nghị để bán

How_to_Edit_Your_Offer_Step_2.png

3. Tiếp theo, nhấn vào nút Chỉnh sửa, bên cạnh nút Xem.

How_To_Edit_Your_Offer_Step_3_-_Edit_Button.png

Note:

Bạn cũng có thể Tắt đề nghị với công tắc trượt màu xanh

4. Bạn sẽ được chuyển tới trang Chỉnh sửa đề nghị. Tại trang này, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán và các thông tin giao dịch khác. Sau khi thông tin được cập nhật, nhấn vào Bước tiếp theo ở cột bên tay phải. 

How_to_Edit_Your_Offer_Step_3.png

Lưu ý:

Bạn luôn có thể xóa đề nghị bằng cách nhấn vào nút xóa đề nghị.

 

5. Sau khi nhấn vào nút Bước tiếp theo, bạn sẽ được chuyển tới trang Chỉnh sửa đề nghị. Tại đây, bạn có thể thay đổi giá giao dịch, biên lợi nhuận và các thông tin khác của đề nghị. Sau khi thông tin được cập nhật, nhấn vào Bước tiếp theo ở cột bên tay phải.

How_to_Edit_Your_Offer_Step_5_-_Trade_Pricing.png

6. Sau khi nhấn Bước tiếp theo, bạn sẽ được chuyển tới trang Chỉnh sửa đề nghị. Tại đây, bạn có thể thay đổi hướng dẫn, thẻ gắn, điều khoản và các thông tin khác của đề nghị. Sau khi tất cả thông tin được cập nhật, nhấn vào Cập nhật đề nghị ở cột bên tay phải.

How_to_Edit_Your_Offer_Step_6.png

7. Sau khi cập nhật đề nghị, bạn sẽ thấy một tin nhắn pop-up xác nhận những thay đổi vừa thực hiện. 

How_to_Edit_Your_Offer_Step_7.png

Lưu ý:

Bạn cũng có thể chia sẻ về đề nghị vừa cập nhật của mình trên các tài khoản mạng xã hội hoặc thông qua email.

Vậy là hoàn thành! Bạn đã chỉnh sửa thành công những đề nghị của mình.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm