Những vấn đề và cách xử lý khi xác minh

Có nhiều lý do khác nhau lý giải cho việc tại sao yêu cầu xác minh ID hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ của bạn bị từ chối. Sau đây là một số lý do phổ biến nhất:

Xác minh ID

Bạn đã sử dụng hết các lần yêu cầu xác minh.
Nếu vượt quá số lần thử xác minh, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để chúng tôi có thể xem xét tới các phương án trợ giúp bạn.
Bạn tải lên một bức ảnh chất lượng kém và không thể đọc được.
Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới trên trang web của chúng tôi. Đăng nhập và tải lên tất cả những gì được yêu cầu. Lưu ý rằng định dạng ảnh phải là JPEG và có chất lượng cao. Cần đảm bảo rằng bạn chụp cận cảnh tài liệu với nội dung được hiển thị rõ ràng. Tháo bỏ bìa của tài liệu và đảm bảo rằng không có vật thể nào che chắn nội dung của chúng.
Bạn tải lên ID ở định dạng giấy.
Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới và sử dụng bất cứ ID nào được chấp nhận, ví dụ như hộ chiếu, thẻ căn cước, bằng lái xe, hoặc thẻ cử tri (Chứng minh nhân dân phải là định dạng mới). Không nộp ID ở định dạng giấy.
Giấy tờ tùy thân và ảnh chụp của bạn bị hoán đổi trong quá trình tải lên.
Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới và tải lên giấy tờ và ảnh chụp của bạn ở đúng phần trên mẫu đơn xác minh của Paxful. Đảm bảo rằng tất cả tài liệu và ảnh chụp của bạn đều hiển thị rõ ràng và có chất lượng cao
Giấy tờ tùy thân của bạn đã hết thời gian hiệu lực.
Nếu bạn nhận được tin nhắn lỗi thông báo rằng ID của bạn không còn hiệu lực, bạn có thể tải lên giấy tờ thay thế như hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc bằng lái xe. ID mới phải còn thời gian hiệu lực.
Bạn gửi giấy tờ không thuộc sở hữu của chủ tài khoản.
Vui lòng tải tài liệu với thông tin trùng khớp với thông tin trên tài khoản: tên, họ, quốc gia. Ảnh chụp lại ID phải giống với ảnh tự chụp mà bạn gửi.
Giấy tờ mà bạn gửi đã được chỉnh sửa và không phải bản gốc.
Gửi lại một yêu cầu xác minh với các tài liệu gốc, chưa qua chỉnh sửa. Ảnh chụp lại tài liệu phải là ảnh màu, không bị cắt hoặc thay đổi bất cứ thứ gì.
Bạn tải lên sai giấy tờ.
Hãy gửi một yêu cầu xác minh mới và sử dụng bất cứ ID nào được chấp nhận, ví dụ như hộ chiếu, thẻ căn cước, mã số thuế, bằng lái xe, hoặc thẻ cử tri (Chứng minh nhân dân phải là định dạng mới - không phải định dạng giấy). Các ID khác như thẻ học sinh không được nhà cung cấp dịch vụ xác minh của chúng tôi chấp thuận.
Bạn tải lên bức ảnh scan chứ không phải ảnh tự chụp.
Nhà cung cấp dịch vụ xác minh của chúng tôi chỉ chấp nhận ảnh tự chụp chứ không chấp nhận những bức ảnh scan. Vui lòng chỉ đăng tải bản gốc của ảnh kỹ thuật số. Ảnh đăng tải lên phải ở định dạng JPEG và có chất lượng cao. Đảm bảo rằng đó là bức ảnh cận mặt và rõ ràng.
Giấy tờ tùy thân của bạn không được viết dưới ngôn ngữ sử dụng ký tự Latinh.
Nếu giấy tờ của bạn không được viết dưới ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh, bạn vẫn có thể sử dụng chúng để xác minh danh tính. Nếu bạn nhận được thông báo "ID không được hỗ trợ" thì có nghĩa là tiếng bản ngữ của bạn không được nhà cung cấp dịch vụ xác minh của chúng tôi hỗ trợ. Trong trường hợp này, hãy thử sử dụng một tài liệu hợp lệ khác bằng tiếng Anh.
Bạn gặp khó khăn khi tự chụp ảnh.
Bạn có thể nhận được thông báo lỗi trong quá trình kiểm tra tính chân thực (trong đó, bạn tự chụp ảnh khuôn mặt để khớp với ảnh trên ID) do ứng dụng bị hạn chế quyền truy cập camera của thiết bị mà bán sử dụng. Ví dụ như khi một ứng dụng không có quyền truy cập vào camera điện thoại. Hãy đảm bảo rằng trình duyệt hoặc ứng dụng có quyền truy cập vào camera trên thiết bị mà bạn đang dùng để xác minh. Một phương án xử lý khác là thử xác minh trên một trình duyệt hoặc thiết bị khác.

Xác minh Địa chỉ

Bạn đã sử dụng hết các lần yêu cầu xác minh.

Nếu vượt quá số lần thử xác minh, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để chúng tôi có thể xem xét tới các phương án trợ giúp bạn.

Bạn đã tải lên tài liệu không được chấp nhận.
Hóa đơn tiện ích và bản sao kê ngân hàng được chấp nhận dưới hình thức xác minh địa chỉ. Hãy chắc rằng bạn tải lên một trong những tài liệu này.

Tài liệu bạn đã tải lên không hiển thị toàn bộ họ tên/hoặc địa chỉ cư trú của bạn.

Nếu tài liệu bạn đã tải lên có những thông tin bị cắt mất (ví dụ như tên pháp lý đầy đủ hoặc địa chỉ cư trú) thì yêu cầu xác minh của bạn có thể bị từ chối. Hãy chắc rằng bạn tải lên một tài liệu với tất cả thông tin hiển thị rõ ràng và không có gì bị cắt hoặc thiếu.
ID của bạn không được viết dưới ngôn ngữ sử dụng ký tự Latinh.

Nếu tài liệu của bạn được viết bằng một ngôn ngữ không nằm trong bảng chữ cái tiếng anh, vui lòng làm theo hướng dẫn liệt kê trên trang xác minh.

Tài liệu của bạn đã bị cắt hoặc thay đổi.

Hãy đảm bảo rằng bạn tải lên toàn bộ tài liệu. Chúng tôi không chấp nhận nếu tài liệu bị cắn xén, cắt hoặc thay đổi.

Tài liệu bạn tải lên đã hơn 3 tháng trước.

Vui lòng tải lên một tài liệu gần đây, dưới 3 tháng. Những tài liệu từ hơn 3 tháng trước sẽ không được chấp thuận.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm