Các yêu cầu đối với xác minh địa chỉ

Xác minh địa chỉ là một bước quan trọng để phê chuẩn hồ sơ của bạn trên Paxful. Tài liệu của bạn cần phải:

  • Phải là bản PDF chính thức của tài liệu được quét, có hiển thị đầy đủ họ tên và địa chỉ nhà của bạn. Tài liệu này có thể là hóa đơn gia dụng, hóa đơn điện thoại, sao kê thẻ tín dụng hoặc sao kê ngân hàng.
  • Được gửi tới địa chỉ của bạn và trùng với địa chỉ bạn đã nhập.
  • Phải bao gồm chữ Latinh hoặc ký tự Kirin.
  • Nếu tài liệu của bạn được viết bằng một ngôn ngữ không sử dụng các ký tự Latinh hoặc Kirin, vui lòng dịch và đính kèm tuyên bố sau: "Tôi chứng nhận rằng tài liệu đính kèm này là một bản dịch chính thức và chính xác của (loại tài liệu) của tôi. Nếu không, Paxful có đủ thẩm quyền và toàn quyền để đình chỉ tài khoản của tôi và không hoàn lại số dư do thông tin sai sự thật (Tên và ngày dịch)(Chữ ký)".

Chúng tôi không chấp nhận tài liệu:

  • Tài liệu được gửi tới cho bạn từ hơn 3 tháng trước
  • Tài liệu đen trắng
  • Tài liệu bị cắn xén 
  • Ảnh chụp màn hình lại một tài liệu
  • Địa chỉ hộp thư bưu điện

Sau đây là một số ví dụ về bằng chứng địa chỉ hợp lệ. Những tấm ảnh này rất rõ ràng, dễ đọc, có đủ ánh sáng và các thông tin chúng tôi yêu cầu.

POA_example_1.pngPOA_example_2.png

Xem hướng dẫn xác minh địa chỉ để biết thêm chi tiết.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm