Xác minh Địa chỉ

Xác minh địa chỉ là một phần quan trọng trong quá trình xác minh. Bước xác minh này giúp bạn sử dụng được nhiều tính năng hơn trên nền tảng của chúng tôi. Sau đây là hướng dẫn thực hiện quy trình xác minh.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất bước xác minh ID.

Bước 1 Mở trang xác minh

 1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful và tới trang Cài đặt.
  settings_tab.png
 2. Từ đây, nhấn vào Xác minh và tới mục 'Xác minh địa chỉ'.
  verification.png

Bước 2 Điền thông tin của bạn

  1. Điền vào các trường trong biểu mẫu xác minh địa chỉ.
   AddressFormNew.png

Tên trường Mô tả Chú thích
Quốc gia cư trú Lựa chọn quốc gia cư trú của bạn.  
Loại giấy tờ chứng minh địa chỉ Lựa chọn loại giấy tờ sẽ nộp. Những giấy tờ được chấp nhận: Hóa đơn tiền điện, sao kê ngân hàng, sao kê thẻ tín dụng.
Khu vực/Bang Lựa chọn bang hoặc khu vực cư trú hiện tại.  
Thành phố Thành phố cư trú. Như được ghi trong giấy tờ của bạn.
Địa chỉ 1 Nhập địa chỉ của bạn. Như được ghi trong giấy tờ của bạn.
Địa chỉ 2 Tiếp tục nhập địa chỉ. Đây là thông tin tùy chọn.
Mã bưu chính Mã bưu chính của bạn. Như được ghi trong giấy tờ của bạn.
 1. Nhấn Bắt đầu xác minh địa chỉ.
  AddressForm2New.pngTrang Xác minh địa chỉ sẽ hiện lên.

Gợi ý: Để tham khảo những giấy tờ chứng minh địa chỉ hợp lệ, nhấn Hiển thị ví dụ.

Bước 3 Tải lên bằng chứng xác minh địa chỉ

 1. Nhấn Tải lên tài liệu. Tải lên tài liệu đã lựa chọn.

  Ghi chú: Hãy nộp bằng chứng xác minh địa chỉ mới, có thời hạn dưới 3 tháng. Bạn sẽ phải thực hiện lại quy trình xác minh nếu nộp giấy tờ có thời hạn trên ba tháng.

  addressupload1___.png

 2. Sau khi lựa chọn tài liệu, nhấn Tiếp tục. Nếu bạn muốn tải lên một tài liệu khác, nhấn Tải lên tài liệu và thử lại.

  kyc_bank_statement___.jpg

Bạn sẽ nhận được thông báo về tình trạng của đơn xác minh chỉ sau một vài phút (từ 5 đến 10 phút)! Hãy kiểm tra thông báo hộp thư đến để biết đơn xác minh đã được chấp thuận hoặc từ chối. Bạn cũng có thể kiểm tra hòm thư của mình.

Nếu hóa đơn gia dụng không đứng tên tôi và tôi không sở hữu bất động sản nơi đang cư trú thì sao?

Nếu bạn không sở hữu bất động sản và hóa đơn gia dụng tại nơi cư trú không đứng tên bạn, bạn có thể cung cấp những thông tin sau:

 • Một hóa đơn gia dụng dưới tên gia đình tôi HOẶC một hóa đơn gia dụng chứng minh rằng bạn là người thanh toán hóa đơn hoặc cư trú tại hộ dân cư (trong trường hợp bạn không sở hữu bất động sản này và không thể cung cấp một hóa đơn gia dụng, bạn có thể yêu cầu chủ nhà hoặc gia đình mình điền thêm tên mình vào hóa đơn)
 • Giấy chứng nhận đăng ký có tên tất cả các cá nhân đang sinh sống tại đó

Những tài liệu này phải được cấp trong vòng 3 tháng trở lại. Tài liệu quá 3 tháng sẽ không được chấp thuận. 

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ chấp thuận các tài liệu bạn đã gửi.

Lưu ý:

 • Mỗi người dùng chỉ có số lần thử xác minh tối đa là 5 trong suốt vòng đời của tài khoản.
 • Trong trường hợp bạn chưa nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ thì điều này đồng nghĩa với việc giấy tờ của bạn đang được xác minh thủ công. Thời gian xác minh thủ công có thể kéo dài hơn 2 ngày (từ 2 đến 7 ngày).
 • Thời gian xử lý thủ công có thể kéo dài hơn bình thường (từ 3 tới 10 ngày) do ảnh hưởng của đại dịch vi-rút Corona (COVID-19). Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.
 • Tất cả sao kê ngân hàng phải là sao kê cá nhân. 

Trong trường hợp có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc gì, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm