Quản lý bot Telegram cho đề nghị

Paxful có tính năng bot Telegram giúp bạn tìm các đề nghị trên chợ điện tử của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn loại đề nghị mong muốn và bot của chúng tôi sẽ gửi liên kết trực tiếp dẫn tới đề nghị. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn một số yêu cầu cụ thể và bot sẽ thông báo ngay cho bạn khi có đề nghị nào đạt các tiêu chí đó xuất hiện trên chợ điện tử Paxful. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng tính năng tìm kiếm đề nghị bot Telegram. 

Lưu ý: Hiện tại, bot chỉ mới hỗ trợ những đề nghị với đồng Bitcoin.

Hãy tham khảo Bot Giao dịch Paxful của chúng tôi trên Telegram, tính năng này giúp bạn mua và bán tiền điện tử mà không phải rời khỏi ứng dụng Telegram! 

Kích hoạt bot

1. Trong tài khoản Telegram của bạn, gõ "PaxBot" trong trường Tìm kiếm
Click-Search.jpg

PaxBot sẽ xuất hiện trong danh sách.

Lưu ý: Hoặc bạn có thể nhấn đường liên kết dưới đây để mở PaxBot trực tiếp.  

2. Nhấn vào PaxBot
Click-PaxBot.jpg

Cửa sổ trò chuyện sẽ xuất hiện.

3. Nhấn Bắt đầu ở bên dưới màn hình. 
Click-Start.jpg

Một tin nhắn chào mừng sẽ xuất hiện. PaxBot đã sẵn sàng để sử dụng.

Đăng ký tính năng tìm kiếm đề nghị

1. Trong cửa sổ cuộc trò chuyện, nhấn vào Đăng ký.
Click-Subscribe.jpg

2. Lựa chọn một loại đề nghị.
Click-Sell.jpg

3. Lựa chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn. 
Click-Online-Wallets.jpg

4. Lựa chọn danh mục phụ cho phương thức thanh toán ưa thích của bạn.
Click-PayPal.jpg

5. Lựa chọn đơn vị tiền tệ ưa thích của bạn.
Click-Currency.jpg
Hãy đợi tới khi đề nghị xuất hiện trong cuộc trò chuyện Telegram của bạn.

6. Nhấn vào một liên kết để mở một đề nghị và bắt đầu giao dịch. 
Click-Link-to-offer.jpg

Lời khuyên:

  • Để thay đổi phần cài đặt các danh mục theo dõi, nhấn Thay đổi mục theo dõi.
  • Để ngừng nhận thông báo, nhấn Hủy theo dõi.
  • Để xóa bỏ lịch sử trò chuyện với PaxBot, hãy: nhấn vào biểu tượng kebab ở phía góc trên bên phải của màn hình > Xóa lịch sử > XÓA LỊCH SỬ.

Đang tìm kiếm đề nghị

1. Trong cửa sổ cuộc trò chuyện, nhấn vào Tìm kiếm đề nghị.
Click-offer-search.jpg

2. Lựa chọn một loại đề nghị.
Click-buy.jpg

3. Lựa chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn. 
Click-bank-transfer.jpg

4. Lựa chọn danh mục phụ cho phương thức thanh toán ưa thích của bạn.
Click-bank-transfer-2.jpg

5. Lựa chọn đơn vị tiền tệ ưa thích của bạn.
Click-Currency.jpg

6. Nhấn vào một liên kết để mở một đề nghị và bắt đầu giao dịch. 
click-Offer-search-link.jpg

Lời khuyên:

  • Để xem thêm những đề nghị khả dụng, nhấn Tải thêm
  • Để thay đổi các cài đặt tìm kiếm, nhấn Tìm kiếm đề nghị > Tìm kiếm mới.
  • Để xóa bỏ lịch sử trò chuyện với PaxBot, nhấn vào biểu tượng kebab ở phía góc trên bên phải của màn hình > Xóa lịch sử > XÓA LỊCH SỬ.

Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách sử dụng Telegram đối với tất cả các đề nghị trong bài viết này. 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm