Xác minh qua Video

Xác minh qua video là một biện pháp kiểm tra danh tính bổ sung mà bộ phận tuân thủ của chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện.

Lưu ý: Xác minh qua video không bắt buộc và không ảnh hưởng tới trải nghiệm giao dịch của bạn. Bạn cần xác minh qua video chỉ khi có yêu cầu từ Paxful.

1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful, di chuột tới mục tên người dùng ở phía trên bên phải của trang và nhấn Cài đặt.

VideoVer1.png

Trang Cài đặt tài khoản sẽ xuất hiện.

2. Trên danh sách Quy trình xác minh, nhấn Xác minh qua Video.

VideoVer2.png
Mục Xác minh Video sẽ xuất hiện.

3. Sau khi đọc hướng dẫn, hãy nhấn vào Tải lên video.

VideoVer3.png

Cửa sổ Tải lên video sẽ xuất hiện.

4. Để tải lên video có sẵn, nhấn vào biểu tượng máy tính. Để thu video, nhấn vào biểu tượng camera.

VideoVer4.png

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn cấp quyền truy cập cho micrô và máy ảnh.

5. Sau khi tập tin được lựa chọn hoặc video đã được thu, nhấn vào Tải lên.

VideoVer4.5.png

Một thông báo xác nhận gửi tệp/video sẽ hiện lên.

VideoVer5.png

Lời khuyên: Để tải video khác thay cho video đã gửi, vui lòng nhấn Tải video khác.

Hãy tham khảo thêm thông tin về chủ đề xác minh tài khoản tại đây.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm