Làm cách nào để gỡ bỏ lệnh hạn chế khỏi phương thức thanh toán tôi đã lựa chọn?

Nhằm mục đích đảm bảo một môi trường giao dịch an toàn trên chợ điện tử, chúng tôi đã giới hạn các phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng dựa trên vị trí của bạn. Thật không may rằng bạn không thể tạo một đề nghị hoặc bắt đầu một giao dịch mới với phương thức thanh toán này. Bất cứ đề nghị hiện tại nào của bạn có sử dụng phương thức thanh toán này cũng đề sẽ bị vô hiệu hóa.

Nếu bạn đang tạm thời sinh sống hoặc đi tới một quốc gia hiện bị hạn chế các phương thức thanh toán, tuy nhiên bạn có bằng chứng chứng minh rằng mình có quyền sử dụng phương thức thanh toán, vui lòng:

  1. Chụp ảnh màn hình trang tài khoản có hiển thị tên của bạn
  2. Cung cấp bằng chứng chứng minh rằng bạn chỉ đang tạm thời cư trú tại quốc gia bị hạn chế, và giấy tờ chứng minh địa chỉ hoặc tài liệu từ cuốc gia gốc
  3. Gửi ảnh chụp màn hình những tài liệu này tới đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ.

Sau khi nhận được những thông tin này, đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét và cân nhắc về giải pháp. 

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm