Quy đổi Tether sang Bitcoin

Bạn có thể quy đổi BTC của mình sang USDT trên Paxful. USDT hay Tether là một đồng stablecoin, có nghĩa là bạn có thể lưu giữ Bitcoin của mình trong một đồng tiền điện tử không bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá Bitcoin. Baì viết này sẽ hướng dẫn cho bạn về cách quy đổi Tether sang Bitcoin. 

Lưu ý:

Cảnh báo: Đừng gửi USDT (Tether) đến ví BTC Paxful của bạn. Bạn sẽ mất toàn bộ và không thể lấy lại số tiền đó.

 

1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful và nhấn .

Click-wallet-new.png

Trang Ví sẽ xuất hiện và hiển thị ví Bitcoin và Tether của bạn.

Lời khuyên Xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi để làm quen với tính năng ví của chúng tôi.

TourGuide2NEW.png

2. Trong ví Tether của bạn, nhấn Quy đổi.

CLickConvertTether_NEW.png

Hộp thoại Quy đổi Tether thành Bitcoin sẽ xuất hiện.

3. Nhập  số lượng USDT mà bạn muốn quy đổi vào trường thông tin và nhấn Quy đổi.

Lưu ý:

  • Sau khi nhập số tiền muốn quy đổi ở đơn vị USDT, số BTC mà bạn sẽ nhận được sẽ hiển thị dưới trường USDT.
  • Để xem danh sá ch các khoản phí, hãy tham khảo bài viết này
  • Bạn cũng có thể nhấn vào số phần trăm để quy đổi 25%, 50%, or 75% số dư USDT khả dụng của bạn, hoặc nhấn Tối đa để quy đổi toàn bộ số dư USDT khả dụng của bạn.

4. Hãy kiểm tra kỹ số tiền mà bạn sẽ quy đổi và nhấn Quy đổi một lần nữa.

Trang  của bạn sẽ xuất hiện với số tiền đã được cập nhật.

Lưu ý: Bạn luôn có thể kiểm tra xem đã quy đổi bao nhiêu tiền điện tử trong quá khứ bằng cách xem lịch sử giao dịch của mình.

Sau đây là các hướng dẫn của chúng tôi về cách xác minh danh tínhcách quy đổi Bitcoin thành Tether. Ngoài ra, hãy xem Những câu hỏi thường gặp về Tether (USDT), <1>lời khuyên khi mua Bitcoin, và các quy tắc bán Bitcoin của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này