Các thẻ gắn đề nghị hoạt động thế nào đối với các Giao dịch Tự động?

Bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm giao dịch của mình bằng cách sử dụng các thẻ gắn đề nghị được chỉ định trong quy trình giao dịch tự động. Việc sử dụng các thẻ gắn này cho một đề nghị giúp người bán tìm kiếm chính xác những gì họ muốn trong một giao dịch. 

Chúng tôi sẽ đề cập tới các thẻ gắn vào đề nghị trong bài viết này:

Mỗi thẻ gắn đề nghị này sẽ thay đổi quy trình giao dịch và chỉ yêu cầu người dùng cung cấp những thông tin dựa trên các quy luật được kích hoạt khi bạn lựa chọn thẻ.

Hãy xem mỗi thẻ đề nghị sẽ trông như thế nào với người mua trong quy trình giao dịch:

Thẻ gắn: Không yêu cầu biên lai

No_Receipt_Needed-_Final_Copy.png

  • Trong quy trình giao dịch này, người mua sẽ được nhắc về việc tải lên ảnh chụp thẻ quà tặng, mã thẻ và giá trị thẻ. Người mua sẽ không bị nhắc về việc tải lên ảnh chụp biên lai.

Thẻ gắn: Chỉ chấp nhận thẻ quà tặng điện tử

E-gift_Card_Only_-Final_Copy.png

  • Trong quy trình giao dịch này, người mua sẽ được nhắc về việc tải lên ảnh chụp thẻ quà tặng điện tử, nhập mã thẻ và giá trị thẻ. Người mua sẽ không có lựa chọn sử dụng thẻ quà tặng vật lý.

 

Thẻ gắn: Chỉ chấp nhận thẻ quà tặng vật lý

Physical_Card_Only _-_ Final_Copy.png

  • Trong quy trình giao dịch này, người mua sẽ được nhắc về việc tải lên biên lai mua thẻ quà tặng vật lý, ảnh chụp thẻ quà tặng và họ sẽ cần nhập mã và giá trị thẻ.

 

Thẻ gắn: Chỉ chấp nhận thẻ quà tặng vật lý + Không yêu cầu biên lai

Physical_Card_Only___No_Receipt_Needed_-_Final_Copy.png

  • Trong quy trình này, người mua sẽ cần tải lên ảnh chụp thẻ quà tặng vật lý của họ, đồng thời nhập mã và giá trị của thẻ. Khi thẻ gắn này được sử dụng, người mua sẽ không cần cung cấp biên lai.

 

Thẻ gắn: Chỉ chấp nhận thẻ quà tặng điện tử + Không yêu cầu biên lai

E-gift_Card_Only___No_Receipt_Needed_-_Final_Copy.png

  • Trong quy trình này, người mua chỉ cần nhập mã và giá trị thẻ quà tặng điện tử của họ.

Khi một đề nghị được gắn thẻ quà tặng, chúng sẽ trông như thế này trên trang đề nghị:

Tag_Example_-_Final_Copy.png

Lưu ý: Nếu các thẻ gắn không được lựa chọn, người mua sẽ có tất cả các tùy chọn khả dụng.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm