Khung thời gian mà đề nghị có hiệu lực

Là chủ sở hữu của đề nghị, bạn có thể tùy chọn một khung thời gian để các đề nghị của mình có hiệu lực trên danh sách công khai. Bằng cách này, bạn không cần hủy kích hoạt tất cả các đề nghị mỗi khi ngoại tuyến. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách quản lý các khung giờ mà đề nghị có hiệu lực và cách tìm chúng trong đề nghị của đối tác giao dịch.

Quản lý khung thời gian mà đề nghị có hiệu lực

Để đặt hoặc điều chỉnh khung thời gian có hiệu lực của đề nghị, hãy thực hiện các bước sau:

1. Bắt đầu bằng việc khởi tạo và điều chỉnh đề nghị của bạn như bình thường, theo các bước tiêu chuẩn

2. Ở Bước 3  của quy trình khỏi tạo đề nghị trong Tùy chọn Nâng cao, tìm mục  Khung thời gian có hiệu lực. Lựa chọn múi giờ của bạn trong danh sách thả xuống Múi Giờ của Bạn.
OfferWorking1.png

3. Nhấn vào những ngày trong tuần mà bạn muốn chọn hoặc bỏ chọn.

OfferWorking2.png

4. Nhấn vào một hộp thời gian và lựa chọn thời gian từ danh sách thả xuống. Lựa chọn khung thời gian hoạt động của đề nghị trên danh sách công khai.
OfferWorking3.png

Lưu ý:

 • Vào những ngày trong tuần không được lựa chọn, đề nghị của bạn sẽ không hoạt động.
 • Để đặt thời gian khác nhau cho mỗi ngày trong tuần, kích hoạt cần gạt Tùy chỉnh lịch và thực hiện những sự thay đổi cần thiết.
 • Để áp dụng lịch biểu đã lựa chọn cho tất cả các đề nghị, kích hoạt cần gạt Áp dụng cho tất cả các đề nghị.
 • Để đặt lại lịch biểu đã lựa chọn, nhấn Đặt lại Lịch biểu.
  Offerworkingnote.png


5. Tiếp tục quy trình khởi tạo hoặc chỉnh sửa đề nghị như bình thường và nhấn Tạo đề nghị hoặc cập nhật đề nghị để lưu lại khung thời gian đề nghị có hiệu lực.

Khung thời gian làm việc của đối tác giao dịch của bạn

Để xem khung thời gian có hiệu lực của một đề nghị, hãy thực hiện các bước sau:

 • Trên trang danh sách đề nghị, tìm kiếm đề nghị bạn thích và nhấn Mua hoặc Bán, tùy thuộc vào loại đề nghị.
  Working_hours.png
 • Trên trang đề nghị, kéo tới và xem phần Khung thời gian mà đề nghị có hiệu lực.
  New-Offer-working-hours.png

Lời khuyên:

 • Để xem múi giờ hoạt động của đề nghị, di chuyển tới biểu tượng đồng hồ.
 • Để xem lịch trình chính xác, di chuột tới một ngày trong tuần.

Để biết thêm thông tin về cách cải thiện quy trình khởi tạo đề nghị, hãy tham khảo các hướng dẫn của chúng tôi về cách viết điều khoản của đề nghịhướng dẫn giao dịch tốt.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm