Làm cách nào để trở thành Nhà giao dịch Uy tín?

Huy hiệu Power trader là gì?

Huy hiệu Power trader mang lại nhiều lợi ích độc quyền và được trao cho những người dùng đạt đủ yêu cầu.

Lợi ích của việc trở thành một Power trader là gì?

 • Huy hiệu mới để chứng tỏ với những nhà giao dịch khác rằng bạn là một người dùng uy tín
 • Nhận được sự hỗ trợ ưu tiên
 • Quyền truy cập sớm tới những tính năng mới
 • Được khởi kiện tranh chấp ngay lập tức
 • Đủ điều kiện để được đưa đề nghị lên danh sách nổi bật trên chợ điện tử
 • Quảng cáo cho đề nghị bán của bạn tới tất cả người dùng trong khu vực
 • Không yêu cầu nộp tiền đảm bảo đối với các đề nghị giao dịch với thẻ quà tặng
 • Giới hạn ký quỹ cao hơn

Có những yêu cầu nào để trở thành một Power trader?

 • Một tài khoản đã xác minh (ID + xác minh bằng chứng chứng minh địa chỉ)
 • Sở hữu ít nhất 250 giao dịch thành công trong 90 ngày gần đây
 • Điểm hành vi cao*
 • Tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi
 • Tài khoản không được trong trạng thái bị cấm, đóng băng hay đình chỉ

*Điểm hành vi tốt dựa trên thước đo đánh giá nội bộ của Paxful trên chợ điện tử

Làm cách nào để có thể nhận huy hiệu Power trader?

Sau khi đạt đủ điều kiện, chúng tôi sẽ email và gửi thông báo tới tài khoản Paxful của bạn.

Tôi có cần đăng ký để nhận huy hiệu Power trader không?

Câu trả lời là không! Bán sẽ tự động nhận được thông báo đăng ký khi đủ điều kiện nhận những lợi ích của Power trader.

Tôi có thể đánh mất huy hiệu Power trader không?

Có. Bạn cần liên tục đạt yêu cầu trong khoảng thời gian trên 90 ngày để duy trì huy hiệu. Nếu vi phạm Điều khoản dịch vụ và/hoặc yêu cầu tuân thủ của chúng tôi, có thể bạn sẽ đánh mất đặc quyền và không còn đủ điều kiện tham gia Paxful Rewards.

Bạn có câu hỏi? Bình luận? Góp ý? Gợi ý?

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi sẽ phản hồi lại.

Giới hạn ký quỹ của một Power trader là bao nhiêu?

Phương pháp thanh toán Giới hạn Biên lợi nhuận Thông thường Giới hạn ký quỹ của Nhà giao dịch Uy tín
Thẻ quà tặng 80% 500%
Tiền mặt 30% 100%
Ví trực tuyến 50% 100%
Thẻ ghi nợ 50% 100%
Tiền điện tử 10% 100%
Chuyển khoản Ngân hàng 40% 100%

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm