Cách thay đổi địa chỉ email

Giờ đây bạn có thể thay đổi địa chỉ email trên trang Cài đặt thông qua các bước sau: 

 1. Tới trang Cài đặt từ biểu tượng tài khoản nằm ở phía trên bên phải trang.
  Settings.png
 2. Dưới mục Cài đặt tài khoản, nhấn vào "Thay đổi email".
  Change_Email.png
 3. Một cửa sổ pop-up sẽ hiển ra, tại đây hãy nhấn "Tiếp tục".
  Continue.png
 4. Bạn sẽ được điều hướng tới trang để nhập mã xác minh từ điện thoại, mã này có thể là tin nhắn SMS hoặc mã 2FA. 
  2fa.png
 5. Giờ hãy nhập địa chỉ email bạn muốn liên kết với tài khoản Paxful của mình, sau đó nhấn "Xác minh email".
  new_email_setup.png
 6. Tới hộp thư email của bạn và chép dòng mã chúng tôi vừa gửi.
 7. Xác minh địa chỉ email bằng cách nhập mã khi chúng tôi yêu cầu. 
  set_up_email_code.png

Sau khi liên kết thành công một email mới với tài khoản Paxful, bạn sẽ thấy một cửa sổ pop-up xác nhận thay đổi này.

Sau đây là một số điều mà bạn cần lưu tâm: 

 • Hệ thống có thể cần tới 24 giờ để thay đổi địa chỉ email của tài khoản. 
 • Nếu sử dụng 2FA, bạn sẽ nhận được một mã xác nhận thông qua ứng dụng Google Authenticator hoặc Authy. 
 • Bạn *phải* xác minh địa chỉ email mới. Nếu không thể xác minh, bạn sẽ không thể thay đổi email của mình thành địa chỉ đó. 
 • Bạn chỉ có thể thay đổi địa chỉ email của mình **3** lần.

Để phục vụ cho mục đích bảo mật, một số yêu cầu thay đổi địa chỉ email cần được đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi xem xét. Nếu không thể thay đổi địa chỉ email thông qua các bước trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng biểu mẫu, hãy xem bài viết này.

Sau khi đội ngũ hỗ trợ nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi để chắc chắn rằng bạn là chủ sở hữu của tài khoản Paxful. Từ những thông tin này, chúng tôi sẽ cân nhắc tới việc xử lý yêu cầu của bạn.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm