Phí Paxful

Khi giao dịch hoặc chuyển tiền điện tử, có thể bạn sẽ mất các khoản phí. Tại Paxful, chúng tôi cung cấp mức phí cạnh tranh để bạn có thể mua được nhiều Bitcoin hơn.

 

Giao dịch Tiền điện tử

Phương pháp thanh toán Bán Mua
Chuyển khoản ngân hàng 0,5% Không mất phí
Phương thức chuyển khoản ngân hàng khác 1% không mất phí
Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ 1% không mất phí
Tiền điện tử 1% không mất phí
Ví trực tuyến 1% không mất phí
Tiền mặt 1% không mất phí
Hàng hóa & Dịch vụ 1% không mất phí
Thẻ quà tặng

5% thẻ iTunes và Google Play

4% đối với tất cả các loại thẻ quà khác 

Không mất phí

 

Mua Tiền điện tử

  • Khi mua tiền điện tử từ một người dùng khác trên Paxful, bạn đang mua tiền điện tử với tỷ giá họ quy định. Những tỷ giá này dao động do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tình trạng xác minh, phương thức thanh toán, cặp tiền tệ (như USD, EUR, CNY) và giá trị đơn.

Bán Tiền điện tử

  • Tài khoản ủy thác này được khấu trừ từ ví Paxful của bạn khi bắt đầu phiên giao dịch. Sau khi giao dịch thành công, Paxful sẽ thu về chi phí ký quỹ. Nếu giao dịch không hoàn thành, tiền điện tử từ khế ước lưu giữ được trả lại cho người bán tiền điện tử và Paxful không thu về chi phí nào.
  • Một số giao dịch ki-ốt có thể mất phí khế ước lưu giữ Paxful. Để biết thêm thông tin về các giao dịch ki-ốt, hãy xem bài viết này

 

Gửi và nhận Bitcoin

Loại ví Gửi Nhận
Ví ngoài 0$ - 9,99$ = phí 0.00008 BTC
10$ - 19,99$ = phí 0.00016 BTC
20$+ = phí 0.0004 BTC
không mất phí
Ví nội bộ

Miễn phí tới 1.000 USD mỗi tháng (giữa tất cả các đồng tiền điện tử)

Sau khi đã đạt 1.000 USD, chúng tôi sẽ thu một khoản phí là 1 USD hoặc 1% tổng số tiền được gửi đi, khoản tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn

không mất phí

 

Gửi và nhận Tether (USDT)

Loại ví Gửi Nhận
Ví ngoài

Phí mạng Ethereum dao động hoặc phí mạng lưới Tron + phí dịch vụ ví Paxful

Chi tiết phí dịch vụ ví Paxful:

0$ - 9,99$ = phí 1 USDT
10$ - 19,99$ = phí 2 USDT
20$+ = phí 5 USDT

không mất phí
Ví nội bộ

Miễn phí tới 1.000 USD mỗi tháng (giữa tất cả các đồng tiền điện tử)

Sau khi đã đạt 1.000 USD, chúng tôi sẽ thu một khoản phí là 1 USD hoặc 1% tổng số tiền được gửi đi, khoản tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn

không mất phí
  • Khi gửi USDT TRC-20 từ ví Paxful, bạn sẽ không phải trả phí mạng lưới Tron nhưng sẽ trả phí ví Paxful.

 

Gửi và nhận Ethereum (ETH)

Loại ví Gửi Nhận
Ví Ngoài Nền tảng

Phí mạng Ethereum dao động + phí dịch vụ ví Paxful

Chi tiết phí dịch vụ ví Paxful:

0$ - 9,99$ = phí 0.0005 ETH
10$ - 19,99$ = phí 0.001 ETH
20$+ = phí 0.002 ETH

không mất phí
Ví nội bộ

Miễn phí tới 1.000 USD mỗi tháng (giữa tất cả các đồng tiền điện tử)

Sau khi đã đạt 1.000 USD, chúng tôi sẽ thu một khoản phí là 1 USD hoặc 1% tổng số tiền được gửi đi, khoản tiền nào lớn hơn sẽ được lựa chọn

không mất phí

 

Lightning

Loại ví Gửi Nhận
Ví ngoài

1% trên tổng số tiền đã gửi

Không mất phí

 

Quy đổi tiền điện tử 

Loại quy đổi Phí
Tất cả các giao dịch quy đổi tiền điện tử 0,5%

 

Quy đổi Tether (USDT)

Stablecoin của Paxful

Mức giá niêm yết mà bạn nhận được từ Đối tác Stablecoin đã bao gồm tất cả các khoản phí và lệ phí. Mức giá niêm yết có thể bao gồm cả những phí bổ sung cần thiết để thực hiện giao dịch, bao gồm phí mà Đối tác Stablecoin thu và/hoặc phí của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng đây là khoản phí riêng biệt từ một bên thứ ba và Paxful không tính toán hoặc có trách nhiệm cho khoản phí này.

Các bài viết trong mục này