Sử dụng giao dịch tự động khi giao dịch với thẻ quà tặng

Tính năng giao dịch tự động được thiết kế riêng cho những giao dịch sử dụng thẻ quà tặng. Tính năng này tạo cơ hội để người dùng tải lên tất cả các bằng chứng mua và sở hữu cần thiết trước khi giao dịch diễn ra. Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng giao dịch tự động từ cả phía người bán và người mua tiền điện tử.

Lưu ý: Tính năng giao dịch tự động chỉ khả dụng đối với những loại thẻ quà tặng sau:

 • Amazon
 • eBay
 • Google Play
 • iTunes
 • Playstation
 • Ví Steam
 • Xbox

Sử dụng Giao dịch Tự động trong vai trò là người bán tiền điện tử

Trước khi giao dịch

Bước đầu tiên chỉ đơn giản là tạo đề nghị như thường làm. Lựa chọn phương thức thanh toán là thẻ quà tặng. Menu Phương pháp giao dịch ưu tiên xuất hiên bên dưới. Nhấn Giao dịch Tự động để kích hoạt quy trình giao dịch tự động cho đề nghị của bạn.

Choose-Automated-trade.png

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các thẻ gắn trên đề nghị tùy theo nhu cầu của mình, tuy nhiên, một số thẻ gắn sẽ tạo ra một vài thay đổi tương ứng nhất định trong quy trình giao dịch. Ví dụ, thẻ gắn "chỉ chấp nhận những thẻ cứng" sẽ loại bỏ tùy chọn tải lên mã thẻ điện tử trong cuộc trò chuyện giao dịch. Việc lựa chọn thẻ gắn "không yêu cầu biên lai" sẽ loại bỏ tùy chọn tải lên bằng chứng mua từ quy trình giao dịch, và người mua sẽ không thể gửi thông tin này tới bạn trước khi giao dịch bắt đầu. Để biết thêm thông tin về sử dụng các thẻ gắn đề nghị trong một giao dịch tự động, hãy xem bài viết này.

Tags.png

Từ bước này trở đi, hãy làm theo hướng dẫn thông thường của chúng tôi để khởi tạo đề nghị.

Trong khi giao dịch


1.
Sau khi giao địch bắt đầu, người mua sẽ gửi cho bạn biên lai mua thẻ quà tặng của họ trong cuộc trò chuyện giao dịch để bạn có thể xét duyệt. Sau khi chia sẻ biên lai mua hàng, bạn có thể phóng to ảnh để xem chi tiết hơn.

Nếu muốn chấp nhận biên lai, nhấn Chấp nhận Biên lai. Sau đó, chúng tôi sẽ thông báo cho người bán và họ có thể chia sẻ thẻ quà tặng. Bạn cũng có thể lựa chọn Hủy Giao dịch để hủy giao dịch.

GCCV3_-_STEP_1.png

2. Sau khi chấp thuận biên lai, người mua sẽ phải tải lên thông tin chi tiết về thẻ quà. Sau khi bạn nhận được ảnh, nhấn Xem ảnh chụp thẻ để hiển thị bức ảnh chụp thẻ quà tặng hoặc Sao chép mã vào khay nhớ tạm thời để sử dụng mã thẻ quà tặng.

GCCV3_-_STEP_2.png

4. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của mã thẻ quà tặng, nhấn Giải ngân và làm theo các bước tiếp theo như thường lệ.

ReleaseCoin.png

Lưu ý: Nếu gặp bất cứ vấn đề nào với mã thẻ, nhấn Tranh chấp để mời điều hành viên của chúng tôi tiến hành điều tra.

Sử dụng Giao dịch Tự động trong vai trò là người mua tiền điện tử

Note: 

 • Chỉ được sử dụng một thẻ với mỗi giao dịch. Giá trị trên thẻ sử dụng phải hoàn toàn khớp với giá trị trong đề nghị giao dịch của bạn.
 • Thẻ quà tặng phải sử dụng loại tiền tệ giống như đã đề cập trong các điều khoản của đề nghị.

1. Trên trang đề nghị, nhấn Gửi các thẻ quà tặng.

Submitcards.png

Một hộp thoại cảnh báo sẽ xuất hiện.

2. Đọc các thông tin cảnh báo cùng những hướng dẫn bổ sung, sau đó nhấn Tiếp tục.

WarningMessage.png 

Trang Giao dịch Tự động sẽ xuất hiện.

3. Để lựa chọn loại thẻ của bạn, nhấn vào một trong những tùy chọn trong danh sách.

GCCV3_-_BUYER_STEP_3.png

 4. Để tải lên biên lai thẻ quà tặng của bạn, nhấn Tải lên biên lai.

GCCV3_-_BUYER_STEP_4.png

Cửa sổ hộp thoại Lựa chọn Tệp tin để Tải lên sẽ xuất hiện.

SelectFile.png

5. Lựa chọn tệp tin và nhấn Tải lên.

UploadReceipt.png

Cảnh báo: Đảm bảo rằng mã thẻ quà tặng không hiển thị trên ảnh! Người bán có thể dễ dàng hủy giao dịch sau khi xem ảnh này.

 6. Để tải lên ảnh chụp một thẻ quà tặng, nhấn Tải ảnh lên.

GCCV3_-_BUYER_STEP_6.png

Cửa sổ hộp thoại Lựa chọn Tệp tin để Tải lên sẽ xuất hiện.

SelectFile.png

7. Lựa chọn tệp tin và nhấn Tải lên.

UploadImagelast.png

8. Nhập mã thẻ vào trường thông tin Mã thẻ quà tặng, nhập giá trị thẻ vào trường thông tin Giá trị thẻ và nhấn Lưu lại thẻ & tiếp tục. Sau đó trang cuộc trò chuyện giao dịch sẽ xuất hiện.

GCCV3_-_BUYER_STEP_8.png

Lưu ý:

 • Sau khi đã thêm vào giỏ hàng, bạn có thể nhấn Xóa thẻ để gửi một thẻ khác và Trở lại đề nghị để trở về lại trang đề nghị.

Lời khuyên:

 • Để biết thêm thông tin về đối tác giao dịch, nhấn Thông tin chi tiết ở góc phía trên bên phải.
 • Trường trường hợp giao dịch bị hủy, thông tin về thẻ quà tặng của bạn được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Trước khi bước vào giao dịch tiếp theo, nhấn Gửi thẻ quà tặng và lựa chọn một trong những thẻ quà đã lưu lại từ hộp thoại vừa xuất hiện.

 SavedCards.png

9. Khi giao dịch bắt đầu, bạn sẽ có thể chia sẻ biên lai với người bán.
GCCV3_-_BUYER_STEP_9.png

Lưu ý: Nếu người bán từ chối biên lai (hoặc từ chối giao dịch nếu đây là giao dịch mà "không có biên lai"), giao dịch sẽ bị hủy.

10. Sau khi người bán chấp thuận biên lai/giao dịch, bạn có thể chia sẻ thẻ quà tặng và đánh dấu giao dịch là đã thanh toán.

GCCV3_-_BUYER_STEP_10.png

Câu hỏi thường gặp

 

Điều gì xảy ra nếu người bán từ chối giao dịch của tôi?
Nếu bị từ chối, giao dịch sẽ bị hủy. Xin đừng lo lắng - thông tin về thẻ quà tặng của bạn vẫn chưa được chia sẻ với người bán.
Tôi có thể sử dụng bao nhiêu thẻ trong một giao dịch tự động?
Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng một thẻ trong mỗi giao dịch. Tùy chọn tải lên nhiều hơn một thẻ sẽ sớm được chúng tôi cung cấp.
Người bán tiền điện tử đã sử dụng mã thẻ của tôi nhưng chưa giải ngân BTC. Tôi phải làm gì?
Nếu bạn nghĩ rằng mã thẻ đã được sử dụng, đừng nhấn vào nút Hủy! Nếu giao dịch đã bị hủy, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Hỗ trợ kèm theo một đoạn mô tả ngắn về tình hình và ID của giao dịch.
Tôi đã tải lên một thẻ nhưng tôi muốn gỡ thẻ khỏi giao dịch. Tôi phải làm gì?
Ở bước 4 trong quy trình giao dịch (Cung cấp mã và giá trị của thẻ quà), nhấn Xóa thẻ, và thẻ của bạn sẽ được gỡ bỏ một cách an toàn khỏi giao dịch.

Xem bài viết của chúng tôi để biết thêm các chi tiết về giao dịch thẻ quà tặng. Ngoài ra, hãy tham khảo hướng dẫn về cách tạo đề nghị bán tiền điện tử và trong trường hợp bạn muốn mua tiền điện tử, hãy xem những lời khuyên khi mua tiền điện tử của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm