Sử dụng giao dịch tự động khi giao dịch với thẻ quà tặng

Tính năng giao dịch tự động được thiết kế riêng cho những giao dịch sử dụng thẻ quà tặng. Tính năng này tạo cơ hội để người dùng tải lên tất cả các bằng chứng mua và sở hữu cần thiết trước khi giao dịch diễn ra. Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng giao dịch tự động từ cả phía người bán và người mua tiền điện tử.

Lưu ý: Tính năng giao dịch tự động chỉ khả dụng đối với những loại thẻ quà tặng sau:

  • Amazon, eBay, Google Play, iTunes, Playstation, Steam Wallet, Xbox

 

Sử dụng Giao dịch Tự động trong vai trò là người bán tiền điện tử

Trước khi giao dịch

Bước đầu tiên chỉ đơn giản là tạo đề nghị như thường làm. Lựa chọn Thẻ quà tặng là phương thức thanh toán và sau đó lựa chọn thẻ quà cụ thể mà bạn muốn. Menu trải nghiệm giao dịch mong muốn sẽ xuất hiện bên dưới. Nhấn Giao dịch tự động hóa để sử dụng quy trình giao dịch tự động cho đề nghị của bạn.

Choose-Automated-trade.png

Sau đó, hoàn thành các bước còn lại như thông thường để tạo đề nghị của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các thẻ gắn đề nghị tùy theo nhu cầu, tuy nhiên một số thẻ gắn đề nghị sẽ tạo ra những thay đổi tương ứng tới quy trình giao dịch của đề nghị. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các thẻ gắn đề nghị trong một giao dịch tự động, hãy xem bài viết này.

Automated_Trade_Seller_Tags.png

 

Trong khi giao dịch


1.
Khi một giao dịch đã bắt đầu, người mua sẽ gửi biên lai thẻ quà của họ cho bạn trong phần trò chuyện giao dịch để bạn xem xét.

Nếu bạn muốn chấp thuận biên lai và bắt đầu giao dịch, hãy nhấn Chấp thuận biên lai. Sau đó, chúng tôi sẽ thông báo cho người bán và họ có thể chia sẻ thẻ quà tặng. Nếu không chấp thuận biên lai, bạn cũng có thể lựa chọn Từ chối giao dịch để hủy giao dịch.

Automated_Trade_Seller_Step_1.png

  1. Sau khi đã chấp thuận biên lai, người mua sẽ chia sẻ các thông tin về thẻ quà với bạn. Sau khi nhận được các thông tin trên, nhấn Xem ảnh chụp thẻ để xem thẻ quà hoặc Sao chép mã code để sử dụng mã.

Automated_Trade_Seller_Step_2.png

  1. Sau khi đảm bảo rằng mã hợp lệ, vui lòng giải ngân tiền điện tử, và làm theo bước tiếp theo.

Automated_Trade_Seller_Step_3.png

Lưu ý:

Nếu gặp vấn đề với mã thẻ, nhấn Tranh chấp điều hành viên của chúng tôi sẽ điều tra. Hãy tham khảo bài viết này để tìm hiểu về cách bắt đầu một tranh chấp.

 

Sử dụng Giao dịch Tự động trong vai trò là người mua tiền điện tử

Ghi chú: 

  • Chỉ được sử dụng một thẻ với mỗi giao dịch. Giá trị trên thẻ sử dụng phải hoàn toàn khớp với giá trị trong đề nghị giao dịch của bạn.
  • Thẻ quà tặng phải sử dụng loại tiền tệ giống như đã đề cập trong các điều khoản của đề nghị.

 

1. Trên trang đề nghị, nhấn Gửi các thẻ quà tặng.

Automated_Trade_Buyer_Step_1.png

2. Lựa chọn loại thẻ.

Automated_Trade_Buyer_Step_2.png 

3. Tiếp theo, tải lên biên lai cho thẻ quà của bạn bằng cách nhấn vào Tải lên biên lai. Bước này chỉ dành cho thẻ cứng.

Automated_Trade_Buyer_Step_3.png

Cảnh báo:

Hãy chắc rằng mã thẻ quà của bạn hiển thị trên biên lai. Người bán có thể dễ dàng hủy giao dịch sau khi xem ảnh này.

 

4. Tiếp theo, tải ảnh chụp thẻ quà của bạn bằng cách nhấn Tải lên ảnh. Bước này chỉ dành cho thẻ cứng.

Automated_Trade_Buyer_Step_4.png

5. Tiếp theo, nhập mã thẻ quà và nhấn Thêm thẻ.

Automated_Trade_Buyer_Step_5.png

6. Khi đã sẵn sàng, nhấn Bắt đầu giao dịch ngay.

Automated_Trade_Buyer_Step_6.png

Lưu ý:

  • Sau khi đã thêm vào giỏ hàng, bạn có thể nhấn Xóa thẻ để gửi một thẻ khác và Trở lại đề nghị để trở về lại trang đề nghị.
  1. Khi giao dịch đã bắt đầu, bạn có thể chia sẻ biên lai với người bán.

Automated_Trade_Buyer_Step_7.png

Lưu ý:

  • Nếu người bán từ chối giao dịch, giao dịch sẽ bị hủy.
  1. Khi người bán chấp thuận biên lai, bạn có thể chia sẻ thẻ quà tặng. Sau đó, giao dịch sẽ tự động được đánh dấu là Đã thanh toán. Người bán nên kiểm tra thẻ quà tặng và giải ngân tiền điện tử về ví của bạn. 

Automated_Trade_Buyer_Step_8.png

 

Câu hỏi thường gặp

 

Điều gì xảy ra nếu người bán từ chối giao dịch của tôi?
Nếu bị từ chối, giao dịch sẽ bị hủy. Xin đừng lo lắng - thông tin về thẻ quà tặng của bạn vẫn chưa được chia sẻ với người bán.
Tôi có thể sử dụng bao nhiêu thẻ trong một giao dịch tự động?
Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng một thẻ trong mỗi giao dịch. Tùy chọn tải lên nhiều hơn một thẻ sẽ sớm được chúng tôi cung cấp.
Người bán tiền điện tử đã sử dụng mã thẻ của tôi nhưng chưa giải ngân BTC. Tôi phải làm gì?
Nếu bạn nghĩ rằng mã thẻ đã được sử dụng, đừng nhấn vào nút Hủy! Nếu giao dịch đã bị hủy, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Hỗ trợ kèm theo một đoạn mô tả ngắn về tình hình và ID của giao dịch.
Tôi đã tải lên một thẻ nhưng tôi muốn gỡ thẻ khỏi giao dịch. Tôi phải làm gì?
Ở bước 4 trong quy trình giao dịch (Cung cấp mã và giá trị của thẻ quà), nhấn Xóa thẻ, và thẻ của bạn sẽ được gỡ bỏ một cách an toàn khỏi giao dịch.

Xem bài viết của chúng tôi để biết thêm các chi tiết về giao dịch thẻ quà tặng. Ngoài ra, hãy tham khảo hướng dẫn về cách tạo đề nghị bán tiền điện tử và trong trường hợp bạn muốn mua tiền điện tử, hãy xem những lời khuyên khi mua tiền điện tử của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm