Danh sách những quốc gia bị cấm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC)

Kể từ tháng 2 năm 2022

Là một công ty của Hoa Kỳ, chúng tôi tuân thủ các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài ("OFAC"). Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài là một bộ phận của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm quản lý và thi hành các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại dựa trên chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đối với các nước, các chế độ, thành phần khủng bố, buôn bán ma túy quốc tế, những kẻ tham gia vào các hoạt động liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vậy, một số quốc gia bị cấm được xác định trên một vùng rộng và dựa vào vị trí địa lý (ví dụ như Cuba, Iran). Những quốc gia khác nằm trong danh sách cấm có các cá nhân hoặc tổ chức được OFAC tập trung cụ thể tới.

Những quốc gia bị cấm bởi OFAC

người dùng và sự giao thông từ những quốc gia dưới đây bị cấm trên Paxful:

 • Burundi
 • Cộng hòa Trung Phi
 • Cuba
 • Vùng Crimea
 • Iran
 • Iraq
 • Liban
 • Libya
 • Bắc Triều Tiên
 • Somalia
 • Nam Xu-đăng
 • Xu-đăng và Darfur
 • Syria
 • Venezuela
 • Yemen

Những quốc gia bị OFAC liệt vào danh sách xám/có mức độ rủi ro cao

Người dùng từ các quốc gia này phải xác minh ID của họ trước khi có thể gửi hoặc bán tiền điện tử:

 • Albania
 • Belarus
 • Bosnia và Herzegovina
 • Bungari
 • Cộng hòa dân chủ Congo
 • Croatia (Hrvatska)
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Montenegro 
 • Cộng hòa Congo
 • Rumani
 • Nga
 • Serbia
 • Slovenia
 • Zimbabwe

Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn hợp tác với OFAC và danh sách Công Dân Bị Chỉ Định Trùng Phạt Đặc Biệt (SDN) và Người Bị Chặn, do đó, chúng tôi chặn những cá nhân đe dọa nỗ lực ổn định quốc tế do OFAC xác định ở các vùng:

 • Balkan
 • Các vùng lân cận cộng hòa dân chủ Congo
 • Khu vực phía Tây Balkan và Belarus - một phần của Ukraine/Nga
 • Các vùng lân cận Venezuela
 • Các vùng lân cận Zimbabwe

Hơn nữa, chúng tôi sử dụng danh sách Trừng Phạt Thống Nhất của OFAC, gồm có những chỉ định sử phạt không thuộc SDN trong các chương trình sau:

 • Danh sách Những Cá Nhân và Tổ Chức Không Tuân Thủ Lệnh Trừng Phạt (FSE)
 • Danh sách Những Cá Nhân Hoạt Động Trong Khu Vực Kinh Tế Của Nga (SSI)
 • Danh sách Hội đồng Lập pháp Palestine (NS-PLC)
 • Danh sách Các Tổ Chức Tài Chính Nước Ngoài Theo Phần 561 (Danh sách Phần 561)
 • Danh sách Lệnh Trừng Phạt Không Thuộc SDN Đối Với Công Dân Iran (NS-ISA)
 • Danh sách Cá Nhân Bị Chặn Thể Theo Sắc Lệnh 13599 (danh sách 13599)

 Trên toàn cầu, chúng tôi sàng lọc các danh sách sau:

 • Danh sách Trừng Phạt Thống Nhất của Liên Hợp Quốc bao gồm nhiều Nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc
 • Danh Sách Trừng Phạt Thống Nhất của Liên Hợp Quốc bao gồm những chương trình được Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc thực thi và duy trì bởi Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu:
  • Cấm vận vũ khí
  • Hạn chế giao thương như các lệnh cấm xuất nhập khẩu
  • Hạn chế tài chính
  • Hạn chế di chuyển, ví dụ như các lệnh cấm visa hoặc cấm di chuyển
 • Danh sách của Bộ Tài chính bao gồm các tổ chức được chỉ định theo những quy định sau:
  • 'Chỉ các hàng hoá của Anh' - theo đạo luật TAFA (Đóng băng tài sản của các phần tử khủng bố) 2019
  • 'Chỉ những hàng hóa của Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc' - theo đạo luật TAFA (Đóng băng tài sản của các phần tử khủng bố) 2010 và đạo luật đóng băng tài sản của Liên Hợp Quốc
  • 'Chỉ những hàng hóa của Liên Hợp Quốc' - theo đạo luật đóng băng tài sản của Liên Hợp Quốc. Các lệnh cấm với các hình phạt chỉ định bởi TAFA 2010 được viết trong Quy định của Hội đồng (EC) số 2580/2001.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm