Biến động

Trong lĩnh vực tài chính, biến động hoặc giao động tỷ giá mô tả tốc độ và biên độ thay đổi tỷ giá của một tài sản. Thông thường, chỉ số này được tính toán theo độ lệch chuẩn lợi nhuận hàng năm của tài sản trong một chu kỳ nhất định. Bởi chỉ số này đo lường tốc độ và biên độ thay đổi tỷ giá, biến động giá thường được sử dụng như một thước đo hiệu quả để đánh giá rủi ro đầu tư của tài sản, đơn vị của tỷ giá được biểu thị bằng phần trăm. 

Cũng giống như trong những thị trường khác, biến động giá là thước đo rủi ro quan trọng trong thị trường tiền điện tử. Tiền điện tử dễ biến động hơn hầu hết các loại tài sản tài khác do bản chất là hoạt động trên môi trường số, chịu mức độ quản lý thấp và hoạt động trong các thị trường nhỏ. Tuy nhiên, mức độ biến động cao cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều sự quan tâm tới việc đầu tư vào tiền điện tử bởi nhà đầu tư có khả năng thu về khoản lợi nhuận lớn chỉ trong một thời gian ngắn. Biến động tỷ giá tiền điện tử nhiều khả năng sẽ giảm về lâu về dài khi luật lệ quản lý thắt chặt, hoạt động đầu tư vào lĩnh vực này trở nên phổ biến hơn và thị trường tăng trưởng.

Theo thời gian, các thị trường tiền điện tử đã trở nên cân bằng hơn và nhà đầu tư ngày càng quan tâm hơn tới việc đo lường sự biến động tỷ giá. Chính vì vậy, giờ đây có nhiều chỉ số đo lường sự biến động của những loại tiền điện tử chính, bao gồm bitcoin. Chỉ số này được gọi là Chỉ số Biến động Tỷ giá Bitcoin (BVOL).

Các bài viết trong mục này

Xem thêm