Hồ sơ công khai của tôi

Hồ sơ công khai gồm bản tóm tắt về tài khoản và lịch sử giao dịch của bạn trên Paxful.

Hãy nhớ rằng hồ sơ công khai hiển thị với những người dùng Paxful khác. Trên hồ sơ công khai, những người dùng Paxful khác có thể thấy những thông tin sau về bạn:

 • Tên người dùng
 • Ảnh hồ sơ
 • Xác minh - thông tin như email, điện thoại, ID hoặc địa chỉ nếu tài khoản của bạn đã được xác minh, và liệu bạn đã được xác minh là nhà cung cấp được tin cậy chưa.
 • Uy tín - tổng hợp các phản hồi tích cực và tiêu cực mà bạn đã nhận được trên Paxful.
 • Những đề nghị đang hoạt động - các đề nghị bạn đã tạo và hiện đang hoạt động.
 • Ngôn ngữ trên hồ sơ của bạn
 • Số lượng đối tác giao dịch
 • Số lượng giao dịch
 • Khối lượng giao dịch - tổng số BTC mà bạn đã giao dịch trên Paxful.
 • Số lượng người dùng tin tưởng bạn
 • Số lượng người dùng đã chặn bạn
 • Thời gian kể từ khi bạn đã tham gia Paxful
 • Lần cuối bạn online/hoạt động trên Paxful

Như được liệt kê ở trên, hồ sơ công khai của bạn sẽ bao gồm tất cả những chứng nhận mà bạn nhận được trên Paxful và giúp những người dùng khác quyết định xem liệu bạn có phải là một đối tác giao dịch an toàn hay không.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm