Làm cách nào để kích hoạt phông nền tối?

Chế độ hiển thị trên máy tính hoặc trang web

Chủ đề tối là một tính năng bổ sung mới cho phần hình ảnh trên Paxful. Để kích hoạt hoặc bỏ kích hoạt chủ đề tối trên tài khoản, hãy:

  1. Mở bất cứ trang nào trên paxful.com.
  2. Kéo xuống phần chân của trang. Xác định vị trí và nhấn vào công tắc Chủ đề tối để bất và tắt chủ đề tối trên thiết bị của bạn.

Tôi có thể kích hoạt chủ đề tối trên ứng dụng di động Paxful không?

Hệ điều hành iOS

Chủ đề tối được hỗ trợ trên tất cả các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Tuy nhiên, không có cách nào để kích hoạt chủ đề tối trực tiếp trên ứng dụng. Nếu kích hoạt chủ đề tối trong phần cài đặt trên thiết bị iOS, ứng dụng Paxful iOS sẽ tự động chuyển thành chủ đề tối. Tính năng này chỉ khả dụng đối với những trang gốc trên ứng dụng. Để kích hoạt chủ đề tối cho các trang Mua hoặc Bán trên trình duyệt của thiết bị iOS, hãy thực hiện các bước tương tự như khi kích hoạt chủ đề tối trên máy tính được đề cập ở phía bên trên.

Hệ điều hành Android

Rất tiếc, chủ đề tối cho ứng dụng Paxful trên Andriod chưa khả dụng. Tuy nhiên, đối với những trang Mua hoặc Bán hiển thị trên trình duyệt của thiết bị Android, bạn có thể kích hoạt chủ đề tối thông qua các bước tương tự như đối với phiên bản máy tính.Các bài viết trong mục này

Xem thêm