ID giao dịch (TXID)

ID hoặc TXID của giao dịch là một mã nhận dạng cho một giao dịch Bitcoin. Đây là một chuỗi ký tự theo chữ số, có chức năng đánh dấu mỗi giao dịch trong chuỗi khối. Mã này khác với ID của giao được thực hiện trên sàn giao dịch Paxful khi nhận tiền điện tử. Để so sánh, TXID được ghi lại trên chuỗi khối và có thể kiểm tra được trên ví khi thực hiện một giao dịch Bitcoin.

Ví dụ.
9a2468889936b87b8d64211e1d2a36afebff6c73eaa8fa4a849cfe099076e723

Các bài viết trong mục này

Xem thêm