Người đào bitcoin


Một máy tính hoặc một một tập hợp nhiều máy tính có khả năng thêm những giao dịch mới vào các khối và xác minh những khối được tạo bởi thợ đào khác. Để đổi lại dịch vụ và công sức của mình, các thợ đào thu về phí giao dịch và được trao thưởng những bitcoin mới.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm