Quy đổi


Một cuộc trao đổi hoặc trao đổi tiền điện tử là sàn giao dịch tiền điện tử nơi mà các nhà đầu tư có thể mua và bán bitcoin với các đồng tiền pháp định hoặc altcoin. Nền tảng trao đổi tiền điện tử sẽ kết nối người bán và người mua. Giống như giao dịch chứng khoán truyền thống, nhà đầu tư có thể mua hoặc bán tiền điện tử thông qua lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm