Ví lạnh

Ví lạnh là một ví Bitcoin phần cứng. Loại ví này là một thiết bị phần cứng không kết nối với mạng internet. Khi bạn không có kết nối mạng internet, ví Paxful của bạn trở thành một ví lạnh.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm