Chương trình liên kết Paxful

Một chương trình điện tử tự động với sự tham gia của những nhà quảng cáo trang web và các quản trị web được tuyển mộ. Một mối quan hệ hợp tác hình thành khi một thương gia trả tiền cho bạn ("đại lý") để mua các đường liên kết từ trang của bạn đến trang của anh ta. Thông thường, chi phí đại lý chỉ được trả khi có thương gia thực hiện giao dịch từ đường liên kết mà bạn cung cấp. Chương trình Đại lý Paxful là một phương pháp kiếm thêm thu nhập nhanh chóng bằng cách chia sẻ nền tảng với bạn bè, gia đình và thậm chí là những người mà bạn quen biết.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm