Ví là tập hợp các khóa Bitcoin riêng tư để sử dụng Bitcoin. Giống như tiền giấy được lưu giữ trong ví da của bạn, một ví Bitcoin là ví điện tử để lưu giữ, gửi và nhận Bitcoin một cách đảm bảo. Có rất nhiều loại ví khác nhau như ví nóngví lạnh.

Bạn nhận được một ví Bitcoin Paxful miễn phí khi tạo một tài khoản trên Paxful. Các khóa riêng tư và công khai của bạn được lưu trữ an toàn trên Paxful, quyền truy cập vào ví được bảo vệ bởi mật khẩu và tính năng xác thực hai yếu tố 2FA.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm