Điều khoản Dịch vụ (Điều khoản Dịch vụ)

Điều khoản Dịch vụ (ToS) là một hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa công ty và người dùng sản phẩm. Nếu người dùng không tuân thủ theo thỏa thuận ToS khi sử dụng sản phẩm, họ có thể bị phạt. Hãy xem ToS của Paxful tại đây.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm