ID Giao dịch (Hàm băm giao dịch)

ID giao dịch hoặc hàm băm giao dịch là một mã nhận dạng duy nhất của một giao dịch đã hoàn thiện trên Paxful. ID giao dịch giúp bạn dễ dàng theo dõi giao dịch trên nền tảng Paxful.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm