Tình trạng giao dịch

Mỗi giao dịch trên Paxful đều có trạng thái. Có tám trạng thái giao dịch, bao gồm:

Tiền được nạp vào khế ước – giao dịch bắt đầu và các khoản tiền được chuyển từ ví của người bán vào khế ước lưu giữ của giao dịch.

Đã thanh toán – một người mua đánh dấu giao dịch là đã thanh toán. Đồng nghĩa với việc một người mua tiền điện tử chắc rằng họ đã thực hiện thanh toán và nhấn nút đã thanh toán.

Đã hết hạn – mỗi giao dịch đều có một khung thời gian để người bán thanh toán. Khi tiền đã nạp vào trong khế ước lưu giữ nhưng người mua không đánh dấu giao dịch là đã thanh toán, khung thời gian để thanh toán sẽ hết hạn. Trạng thái này có nghĩa là giao dịch đã bị hủy.

Hủy – người mua/bán đã tự nguyện hủy giao dịch.

Đang tranh chấp – người mua/bán đã khởi kiện một Tranh chấp.

Thành công – người bán tiền điện tử đã giải ngân tiền khỏi khế ước lưu giữ của giao dịch về ví của người mua.

Người bán thắng tranh chấp – một tranh chấp xảy ra và tiền điện tử được trao cho bên người bán tiền điện tử.

Người mua thắng tranh chấp – một tranh chấp xảy ra và tiền điện tử được trao cho bên người mua tiền điện tử.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm