Ví nóng


Ví nóng là một ví Bitcoin trên thiết bị có kết nối với mạng internet của bạn. Ví được cài đặt trên máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh thường là một ví nóng.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm