Không giải ngân ký quỹ sau thanh toán

Coin locking (Không giải ngân ký quỹ sau thanh toán) là khi một người mua cố tình giữ lại khoản tiền điện tử trong khế ước lưu giữ mà không có ý định thanh toán cho người bán và hoàn thành giao dịch. Đây là một hình thức lừa đảo tiền điện tử phổ biến.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm