Thiết lập các câu hỏi bảo mật

Các câu hỏi bảo mật là một phần thiết yếu để bảo vệ tài khoản của bạn trên Paxful. Trong trường hợp bị mất quyền truy cập tài khoản, các câu hỏi bảo mật giúp bạn khôi phục quyền truy cập này. Hãy làm theo những bước sau để thiết lập câu hỏi bảo mật của bạn.

1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful, di chuột tới tên người dùng của bạn ở phía trên bên phải trang và nhấn Cài đặt từ menu bối cảnh vừa xuất hiện.
Email_verification_1_2_copy.png
Trang Cài đặt sẽ xuất hiện.
2. Trong menu ở phía bên trái, nhấn ĐẶT CÂU HỎI BẢO MẬT.
Questions2.png

Hộp thoại Đặt câu hỏi bảo mật sẽ xuất hiện.
3. Nhấn vào đường dẫn Đặt câu hỏi.
Questions3.png
Hộp thoại Đặt câu hỏi sẽ xuất hiện.
4. Lựa chọn 3 câu hỏi bảo mật từ danh sách thả xuống. Gõ các câu trả lời tương ứng vào các trường phía dưới câu hỏi.
Questions4.png

Cảnh báo: Hãy kiểm tra kỹ các câu trả lời và chắc rằng bạn nhớ chúng. Trong trường hợp cần thiết, bạn phải cung cấp các câu trả lời chính xác như đã được viết vào trong trường. Nếu bạn quên câu trả lời, quy trình phục hồi quyền truy cập tài khoản sẽ trở nên khó khăn hơn.

Lời khuyên: Khi lựa chọn câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật, hãy cân nhắc việc sử dụng thông tin không thể tìm thấy trên hồ sơ mạng xã hội của bạn. Ví dụ, không trả lời câu hỏi "ai là bạn thân nhất của bạn ở trường?" với tên mà thay vào đó, hãy sử dụng biệt danh của họ.

5. NhấnLưu lại.
Questions5.png
Các câu hỏi bảo mật của bạn đã được đặt. Bạn sẽ được chuyển hướng và quay lại trang Cài đặt tài khoản.


Để biết thêm thông tin về cách bảo mật tài khoản, hãy xem hướng dẫn bảo mật của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm